ZMĚŇTE SVĚT!

 

"ROZHODNETE,  ZDA  SE  MÁME  UKÁZAT!"

Není důležité, kdo ti doručil toto přeložené poselství - ať je ve tvé mysli anonymní. Na čem opravdu záleží je to, co s tímto poselstvím uděláš! Jako všechny uvědomělé bytosti v tomto stádiu vývoje, můžeš se na této planetě cítit izolovaný. Přesto jsi na pokraji velkých vyzdvižení, kterých si je vědoma jen menšina. Není v naší zodpovědnosti měnit tvou budoucnost, aniž by sis to nezvolil. Chápej toto poselství jako celosvětové referendum. Ať je tvá odpopvěď jako hlasovací lístek!

KDO  JSME?

Jako bilóny jiných v této galaxii, jsme uvědomělé bytosti jež někteří nazývají "mimozemšťané", ačkoliv realita je důvtipnější. Mezi námi a vámi není žádný podstatný rozdíl, mimo zkušeností určitých období vývoje. Jako v každé jiné organizované struktuře, i v našich interních vztazích existuje hierarchie. Ta naše se zakládá na znalosti několika původů (ras). To, že se k vám obracíme je schváleno touto hierarchií. Tak jako většina z vás, i my hledáme Vyšší Bytost. Nejsme bohy nebo méně důležitými než bohové, ale ve skutečnosti jsme vám rovnocenní v kosmickém bratrství. Fyzicky jsme poněkud odlišní od vás, ale většina z nás jsou v humanoidním tvaru. Naše existence je skutečná, nicméně většina z vás to zatím ještě nevnímá. Nedostává se vám vidět nás, poněvadž většinu času zůstáváme vašim smyslům a měřícím přístrojům neviditelnými. Přejeme si ve vašich dějinách vyplnit tuto prázdnotu. Učinili jsme toto společné rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme VÁS. Skrze toto poselství se stáváte činiteli rozhodnutí! Vy osobně. Na Zemi nemáme žádného lidského zástupce, který by mohl vést vaše rozhodnutí.

PROČ  JSME  NEVIDITELNÍ?

Strukturovaná dematerializace a materialismus jsou součástí vědy více pokročilých civilizací. Toho dosáhlo vaše lidství v několika laboratořích v úzké spolupráci s jinými "mimo-zemskými" bytostmi, nicméně za cenu riskantních kompromisů. Mimo to, co vaše vědecká komunita nazývá "UFO", existují vícerozměrné vesmírné lodě, které s touto vědou souvisí. Mnoho lidských bytostí bylo ve vizuálním, sluchovém, dotekovém nebo psychickém kontaktu s těmito loděmi, někteří, jež jsou pod vlivem okultních sil, které vám "vládnou". Malý počet vašich zpozorování je kvůli mimořádným výhodám díky dematerializovanému stavu těchto lodí. Tím, že jste nebyli vy sami svědky, nemůžete věřit v jejich existenci. Tomu plně rozumíme.

Většina těchto pozorování jsou na individuální bázi, aby se dotkla duše a neměnila nějaký organizovaný systém. To je velmi dobře promyšleno od ras jež vás obklopují, ale z velmi rozdílných důvodů a účinků. Kvůli negativním vícerozměrným bytostem, které hrají svou úlohu v tomto uplatnění síly v temnu lidské oligarchie (vlády jen několika lidí), neviditelnost je motivována jejich vůlí udržet tuto existenci a odhalení nezjistitelnými. Pro nás je neviditelnost motivována respektem lidské svobody tak, aby lidé mohli vést své vlastní události: dosáhnutí technické a duchovní vyspělosti jimi samotnými. Vstup lidstva do rodiny galaktických civilizací je velmi očekáván.

Můžeme se ukázat v širokém denním světle a pomoci vám dosáhnout této unie. Zatím jsme to ještě neudělali, protože příliš málo z vás si to opravdu přálo, kvůli ignoraci, lhostejnosti nebo strachu a protože potřeba této situace to nežádala. Váš cíl je spojit se jako společné bratrstvo lidství. Vy jste povoláni překonat rozdíly dokud budou respektovány pro jejich bohatost a krásu. Mír neznamená nevést války, záleží na tom stát se tím, čím jste ve skutečnosti: stejné bratrstvo. Abyste tomu mohli porozumět, počet řešení, která máte v dosahu se zmenšuje. Jedno řešení spočívá v tom, kontaktovat jinou rasu (druh), která odráží image toho, čím jste ve skutečnosti.

JAKÁ  JE  VAŠE  SITUACE?

Kromě několika ojedinělých příležitostí, naše intervence měli vždy malý vliv na vaši způsobilost učinit společné a osobní rozhodnutí o vaší vlastní budoucnosti. To je inspirováno naším vlastním poznáním vašich hlubokých psychologických mechanismů. Svoboda se buduje každý den, tak jako bytost se stává uvědomělá sebe sama a svého prostředí, postupně se zbavující dusivosti a ochablé setrvačnosti, cokoli je tím myšleno. Navzdory četným, statečným a ochotným lidským svědomím, ty ochablé setrvačnosti jsou uměle udržovány pro zisky rostoucí centralizované moci. Lidstvo nad svým osudem ztrácí více a více kontrolu z důvodu zvyšujícího se používání vyspělých technologií, jejíchž smrtonosné důsledky na pozemských a lidských ekosystémech jsou nezvratitelné. Pomalu ale jistě ztrácíte vaši mimořádnou kapacitu činit život kýžený a vhodný žití. Existují technologie, které zasahují vaše tělo, tak i mysl. Takové jsou na jejich cestě plány. Toto se může změnit po dobu, kdy si udržíte vaši kreativní moc, která je ve vás i navzdory tomu, že tato moc kohabituje s temnými záměry vašich potencionálních pánů (vládců). To je ten důvod, proč zůstáváme neviditelnými. Tato individuální moc je odsouzena k pominutí v případě, že se neuskuteční společná závažná reakce. Blíží se období zlomu, ať už je to cokoliv.

ALE  NAČ  ČEKAT  DO  POSLEDNÍ  CHVÍLE  PRO NALEZENÍ  ŘEŠENÍ?

Ačkoliv je lidská bytost individuální a s mnohým potenciálem, nemůže jej uplatnit s důstojností, a to z důvodu, které jsou zásadně geopolitické. Je vás několik miliónů. Vzdělání vašich dětí a vaše životní podmínky, stejně tak jako podmínky četných zvířat a mnohého rostlinstva, jsou žel pod palcem malého počtu vašich politických, finančních, vojenských a náboženských zástupců. Vaše myšlení a názory jsou modelovány na základě stoupeneckých zájmů, aby vás proměnili v otroky, kdy vám zároveň dávají pocit, že jste pod úplnou kontrolou vašeho osudu, jež je v jádře realitou. Ovlivňování informacemi (propaganda) je stará strategie užívaná nad lidskými bytostmi. Nevyjímaje myšlenek, emocí nebo organismu, které vám nepatří - skrze technologie, to je ještě starší strategie. Úžasné příležitosti pokroku stojí blízko velikým hrozbám destrukce. Tato nebezpečí a možnosti existují. Bohužel, konec přírodních zdrojů je naprogramován, zatímco žádný dlouhodobý společný projekt proti tomu nebyl zahájen.

Vyčerpání mechanismu ekosystému překročilo nezvratné limity. Nedostatek zdrojů a jejich neobjektivní distribuce vyvolají velkorozsáhlé bratrovražedné souboje v centrech vašich měst a území. Nenávist se zvětšuje, ale stejně tak i láska. To je to, co vás udržuje v důvěře ve vaše schopnosti nalézat řešení. Ale alarmující počet nestačí a sabotáž je snadno důmyslně uskutečnitelná. Lidské chování, zformováno na základě předešlých zvyků a podmínek, má velkou setrvačnost. Svěřujete problémy zástupcům, jejichž svědomí společného dobra postupně upadá před korporatistickými zájmy. Více než kdykoliv jindy ve vaší historii, vaše rozhodnutí dneška přímo a významně ovlivní vaše přežití zítřka.

Která událost by mohla radikálně změnit tuto setrvačnost, která je příznačná jakékoliv civilizaci? Odkud přijde SPOLEČNÉ  A  SJEDNOCUJÍCÍ  VĚDOMÍ, které zastaví toto slepé spěchání kupředu? Kmeny, populace a lidské národy se vždycky setkávaly a navzájem se ovlivňovaly. Stojíc před hrozbami visícími nad lidskou rodinou, snad se brzy více objeví vzájemná interakce. Veliká valící se vlna je na pokraji toho se objevit. Zahrnuje velice pozitivní, ale i velmi negativní aspekty.

KDO  JE  "TŘETÍ  STRANA"?

K vybudování kosmického kontaktu s jinou civilizací jsou dvě cesty: skrze své představitele (vlády), nebo přímo s jedinci bez rozdílu. První způsob přináší střet zájmu, druhý přináší uvědomění. První způsob byl zvolen skupinou druhou, motivovanou k tomu, udržet lidstvo v otroctví, a tím kontrolovat zemské zdroje, genofond a lidskou emotivní energii. Druhý způsob byl vybrán skupinou druhu příbuzných věci Duchu služby. Nakonec jsme zvolili tuto nestrannou věc a představili jsme se před několika lety zástupcům lidské moci, kteří odmítli naši napřímenou ruku. Proto dnes, samostatní jedinci jsou zde k tomu, aby sami učinili tuto volbu, bez zásahu jakýchkoli představitelů. Co jsme navrhovali v minulosti těm, kterým jsme věřili, že by byli schopni přispět k vašemu štěstí, to navrhujeme nyní ... VÁM!

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i28.tinypic.com/xcke9e.jpg" href="https://i28.tinypic.com/xcke9e.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

Většina z vás ignoruje to, že nelidská stvoření se účastnila na uplatnění těch centralizujících sil, bez nichž jsou podezřelí či přístupní k vašim smyslům. Je pravdou, velmi jemně převzali kontrolu. Síly nestojí nezbytně na vašich hmotných plánech, a to je to, co je může přesně učinit schopnými a děsivými v blízké budoucnosti. Nicméně, buďte si vědomi toho, že velký počet vašich představitelů bojuje s touto výstrahou! Buďte si vědomi, že ne všechny únosy jsou provedeny proti vám. Je těžké poznat pravdu!

Mír a znovusjednocení vašich národů by bylo prvním krokem k harmonii s jinými civilizacemi než jste vy. To je přesně to, čemu se ti, kteří vámi manipulují za zády scén, chtějí vyhnout za každou cenu, protože vládnou rozdělením! Rovněž vládnou nad těmi, kteří vám vládnou. Jejich síla vychází z kapacity destilovat do vás nedůvěru a strach. To podstatně ubližuje vaší kosmické přirozenosti.

Toto poselství by nemělo žádný význam, kdyby tito manipulátoři neuskutečňovali za několik let od nynějška tyto matoucí a vražedné plány. Jejich konečné termíny jsou blízko a lidstvo vejde do bezprecedentního trápení po dobu příštích deseti cyklů. Abyste se mohli ubránit proti těmto agresím jež nenesou žádnou tvář, potřebujete alespoň mít dostatek informací, které vedou k řešení. Tak jak je to stejné s lidmi, mezi těmito dominantními rasami existuje odpor. Opět, zjevení nebude stačit upozornit nepřítele. Ve vašem současném stádiu psychiky, je pro vás velmi náročné je rozlišit. K vaší intuici bude nezbytný tréning, když přijde čas. Jsouc si vědomi neocenitelné hodnoty svobodné vůle, pozýváme vás k alternativě.

CO  MŮŽEME  NABÍDNOUT?

Můžeme vám nabídnout více holistickou vizi vesmíru a života, konstruktivní interakce, prožitek čestných a bratrských vztahů, osvobozující technické poznání, vytržení z utrpení, kontrolovaná uplatnění individuálních sil, přístup k novým formám energie a - konečně lepší porozumění vědomí. Nemůžeme vám pomoci překonat vaše individuální a společné strachy, nebo vám přinést zákony, které byste si sami nezvolili, nebo práci na vás samotných, nebo vaše osobní či společenské úsilí vystavět svět jaký si přejete, ducha pátrání po nových oblohách.

CO  BYCHOM  OBDRŽELI  MY?

Rozhodnete-li se, že provedete takovýto kontakt, radovali bychom se nad ochranou bratrské rovnováhy v tomto regionu vesmíru, plodné diplomatické výměny a intenzivní Radost z poznání, že jste sjednoceni k dokončení toho, čeho jste schopni. Pocit Radosti je ve vesmíru silně hledán, pro jeho božskou energii. Jakou otázku pro vás máme?

"PŘEJETE  SI,  ABYCHOM  SE  VÁM  UKÁZALI?"

Jak můžete na tuto otázku odpovědět? Pravdivost duše může být čtena telepatií.Pouze se potřebujete ptát sami sebe na tuto otázku a dát si odpověď jak jasně si vy, nebo skupina přejete. Ať jste ve středu města nebo uprostřed pouště, nemá to vliv na účinek vaší odpovědi. ANO nebo NE, řekněte OKAMŽITĚ  PO  POLOŽENÍ  SI  TÉTO  OTÁZKY! Prostě to proveďte jako byste rozmlouvali sami se sebou, ale myslete na toto poselství. Toto je univerzální otázka a těchto pouhých pár slov, vložených do svého kontextu, má mocný význam. Nedopusťte, aby vás předešlo váhání. Proto byste měli o tomto tiše rozmýšlet, podle svědomí. Abyste mohli dokonale spojit vaši odpověď s otázkou, je doporučeno, abyste odpověděli hned  po dalším přečtení si tohoto poselství. Neuspěchejte odpověď. Dýchejte a nechejte pronikat všechnu sílu vaší svobodné vůle. Buďte hrdí na to, čím jste! Problémy, které vás možná oslabují - zapomeňte na ně na několik minut, abyste byli tím, čím jste. Ciťte sílu, která se ve vás rodí. Jste pod vaší vlastní kontrolou!

Jediná myšlenka, jediná odpověď může drasticky změnit vaši blízkou budoucnost, tak či naopak. Vaše osobní rozhodnutí  dotázat se vašeho vnitřního já, zda se máme ukázat ve vašem hmotném plánu a za denního světla, je pro nás cenné a podstatné. I když si můžeš zvolit cestu, která ti nejlépe sedí, rituály jsou podstatně bezvýznamné. Upřímné přání, jež se přihodí ve tvém srdci a ve tvé vlastní vůli, bude vždy vnímáno těmi z nás, kterým je to určeno. Ve vašem osobním dotazovacím místě vaší tajné vůle, vy určíte budoucnost.

JAKÝ  JE  TOHO  PÁDNÝ  ÚČINEK?

Toto rozhodnutí by mělo být učiněno co největším počtem z vás, ačkoliv se to může zdát jako menšina. Je doporučeno rozšířit toto poselství  všemi jasnými prostředky, V  CO  NEJVÍCE  JAZYCÍCH  A  JAK  JE  TO  MOŽNÉ  k těm okolo vás, ať se zdají či nezdají býti vnímaví této nové vize budoucnosti. Proveďte to s humorným nebo vtipným tónem, pomůže-li vám to. Dokonce si z toho můžete otevřeně a veřejně dělat legraci, pokud vám to přijde snadnější, ale nebuďte lhostejní, neboť alespoň uplatníte vaši svobodnou vůli. Zapomeňte na falešné proroky a názory, jež vám byly o nás předkládány. To, o co vás žádáme, může být jedna z nejintimnějších proseb. Rozhodnutí, které učiníte vy, jako samostatné bytosti, je vaše právo i vaše zodpovědnost!

Pasivita vede jen k nedostatku svobody. Stejně tak i nerozhodnost není nikdy účinná. Pokud skutečně chcete lpět na vašich názorech, což je něco, co pochopíme, pak řekněte NE. Pokud nevíte, jak se rozhodnout, neříkejte ANO, jen kvůli pouhé zvědavosti. Toto není show, toto je skutečnost. JSME  ŽIVÍ!  A živoucí!

Vaše historie má mnoho epizod, kdy předurčení muži a ženy byli schopni ovlivnit vlákno událostí, navzdory jejich malému počtu. Malý počet stačí k převzetí dočasné moci na Zemi a k ovlivnění budoucnosti většiny. Malý počet z vás může radikálně změnit váš osud, jako odpověď na nemožnost k tak velké setrvačnosti a překážkám! Můžete ulehčit lidstvu zrozením se do bratrstva.

Jeden z vašich myslitelů jednou řekl: "Dej mi páku a já pohnu Zemí." Rozšíření tohoto poselství bude podáním pevného bodu k posílení. My budeme světlé a po roky dlouhé páky, vy budete řemeslníci pro...vyzdvihnutí Země, jako důsledek našeho zjevení.

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i27.tinypic.com/2ec2ptd.jpg" href="https://i27.tinypic.com/2ec2ptd.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

 

JAKÉ  BUDOU  NÁSLEDKY  POZITIVNÍHO  ROZHODNUTÍ?

Pro nás, okamžitým důsledkem společného příznivého rozhodnutí, bude zhmotnění mnoha lodí, na vaší obloze a na Zemi. Pro vás, přímým účinkem bude náhlý úbytek mnoha přesvědčení a názorů. Jednoduchý, přesvědčivý a vizuální kontakt bude mít obrovskou odezvu do vaší budoucnosti. Mnoho vědomostí bude pozměněno navždycky. Organizace vaší společnosti bude hluboce vyzdvižena na vždy, ve všech oblastech činností. Moc se stane individuální, protože vy sami uvidíte, že jsme živí. Konkrétně, změníte žebříček vašich hodnot! Nejdůležitější věcí pro nás je, že lidstvo utvoří jednu rodinu před tím "neznámým", jehož bychom my reprezentovali!

Nebezpečí by pomalu odplulo z vašich domovů, protože vy byste nepřímo donutili nežádoucí, ty, jež my nazýváme  "třetí stranou", aby se odhalili a zmizeli. Vy všichni byste nesli stejné jméno  a sdíleli stejné kořeny: Lidstvo! Později, pokojné a zdvořilé výměny by byly možné, pokud byste si to přáli. Nyní, ten, který je hladový, nemůže se smát, ten, který má strach, nás nemůže přivítat. Jsme smutni, když vidíme muže, ženy a děti v takové míře v jejich těle a v jejich srdcích, když přitom nesou takové vnitřní světlo. Toto světlo může být vaší budoucností. Naše vztahy mohou být progresivní.

Několik stupňů několika let nebo desetiletí by přivodilo: průkazný vzhled našich lodí, fyzický zevnějšek vedle lidských bytostí, spolupráce s vaší technickou a duchovní evolucí, objevení částí galaxie. Pokaždé by vám byly nabídnuty nové možnosti. Vy sami byste se potom rozhodli překročit nová stádia, pokud byste si mysleli, že je to nezbytné pro vaše vnější a vnitřní dobro. Nebyl by proveden žádný zásah vůči jednostrannému. Odešli bychom jakmile byste si kolektivně přáli, abychom tak učinili. V závislosti na rychlosti šíření tohoto poselství napříč světem, bude muset uplynout několik týdnů či dokonce měsíců před naším "velkým objevením se". Pokud bude správné rozhodnutí většiny těch, kteří využijí své možnosti volby a také pokud toto poselství bude mít potřebnou podporu. Hlavní rozdíl mezi vašimi denními modlitbami k bytostem vyloženě duchovní podstaty, a vyšim nynějším rozhodnutím, je neobyčejně  jednoduchý: my jsme technicky vybaveni se objevit (zhmotnit)!

PROČ  TAKOVÉ  HISTORICKÉ   DILEMA?

My víme, že "cizinci" jsou blázni jako nepřátelé, tak dlouho, jak jen znázorňují "neznámé". V prvním stádiu, tato emoce, kterou náš vzhled způsobí, posílí vaše vztahy na celosvětové úrovni. Někteří z vás si možná myslí, že bychom mohli přesvědčit pouze dobře vybrané množství určitých z vás, tak, aby náš příchod byl legitimní. Nicméně by to nebylo pravdivé. Jaký zájem bychom měli na tom, vám otevřeně nabídnout to, k čemu ještě nemáte přístup? Jen kvůli tomu, že by vás byl velký počet?

Vy jste jediným soudcem ve vašem vlastním srdci a duši! Cokoliv si zvolíte, bude respektu hodné a respektované! V nepřítomnosti lidských představitelů, kteří by mohli potencionálně provést chybu, ignorujte vše, co se nás týká, stejně tak ignorujete ty, kteří vámi manipulují bez vašeho svolení. Ve vaší situaci, preventivní princip, který tkví v tom, že se nesnažíte nás objevit, nebude převládat. Již jste v "Pandořině skříňce", již vytvořila "třetí strana" okolo vás. Ať bude vaše rozhodnutí jakékoliv, budete se muset odtud dostat. Čelit takovému dilematu, jeho ignorování proti druhému, je třeba se zeptat své intuice. Chcete nás vidět na vlastní oči nebo jednoduše chcete věřit tomu, co říkají vaši myslitelé? To je opravdová otázka!

Po tisících letech, jednoho dne tato volba byla nevyhnutelná: volba mezi dvěma neznámými.

PROČ  ŠÍŘIT  TAKOVÉTO  POSELSTVÍ  MEZI  VÁMI?

PŘELOŽTE  A ROZŠIŘUJTE  TOTO  POSELSTVÍ  ŠIROCE. TENTO  ČIN  ZASÁHNE  VAŠI  BUDOUCNOST  NEZVRATITELNÝM  A  HISTORICKÝM  ZPŮSOBEM. Jinak  odložíte novou příležitost, volbu o několik let později, nejméně o jednu generaci, pokud vůbec přežije.

Nezvolit, znamená podstoupit volbu jiných lidí. Neinformovat druhé, znamená riziko získání výsledku, který je opačný k očekávání. Zůstat lhostejný, znamená vzdávat se vaší svobodné vůle. Je to vše jen o vaší budoucnosti. Je to vše o vašem vývoji. Je možné, že toto poselství neobdrží váš společný souhlas, a to pro nedostetk informací a bude přehlédnuto. Nicméně, touha žádného jedince nezůstává ve vesmíru nepovšimnuta.

Představte si náš příchod zítra. Tisíce lodí. Unikátní kulturní šok v dnešní historii lidstva. Pak bude příliš pozdě litovat neučinění volby  a nešíření tohoto poselství, protože toto zjevení bude nezvratitelné. Trváme na tom, abyste vše neuspěchali, ale nepřemýšlejte o tom! A rozhodnete! Média určitě nebudou mít zájem šířit toto poselství. Proto je vaším úkolem, jakožto anonymní a stále mimořádně myslící a milující bytosti, jej šířit. Stále jste architekty vašeho vlastního osudu...

PŘEJETE  SI,  ABYCHOM  SE  UKÁZALI?

(Zdroj: internet)

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i28.tinypic.com/11cgj93.jpg" href="https://i28.tinypic.com/11cgj93.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>