NOVÁ CÍRKEV - CÍRKEV ČERNÝCH TRIČEK

 

 

 

Jistě někteří z vás nevědí, kdo jsou "černá trička". "Černá trička" - tak odlehčeně říkáme všem negativním bytostem, příslušníkům "Temné rodiny". Je jedno, jak si je nazveme: démoni, satan a jeho služebníci, čerti, ještírci z pekel, negativita, temnota, šediváci... anebo pěkně poeticky s panem Vadimem Zelandem "kyvadla". Jsou to prostě naši soupeři, nepřátelé Boha i lidí. Já a mnoho dalších lidí, které znám, hrajeme v týmu "Bílých triček". Dlouho pozoruji, jak perfektně a efektně působí ovládání myslí lidí skrze církve, náboženství a jiná nová duchovní hnutí. Zde vám dávám dva protichůdné příklady. "Nová církev" - nevím, zda je opravdu nová, či odštěpená od apoštolské církve, ale je to jedno. Je to církev satanova - bez lásky, bez tolerance, bez porozumění pro jinak věřící lidi... Jejich časopisPREATORIAN již svým názvem mnoho o charakteru této nové církve říká. Protože kdo byli pretoriáni? Byla to banda všehoschopných hrdlořezů, kteří chránili římské císaře. No a císaři nebyli o nic lepší... Vzpomeňme: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero... Pravda, Claudius byl trochu výjimka. Byl na trůn dosazen právě zločinnou pretoriánskou gardou, když po zavraždění Caliguly Cassiusem Chaererou rabovali palác a chudáka ustrašeného Claudia našli kdesi za závěsem. V podstatě pretoriáni byli to, čemu dnes říkáme "ochranka" či "bodyguardi", ovšem v krutějším a surovějším vydání.

Tato tzv. "nová církev" se mi jeví jako zcela v zajetí satana a jeho démonů. Podívejte se na tyto stránky. Všichni a všechno je pod knutou satana, démony vidí všude (jen u sebe ne), rozcupují každého, kdo se odváží mít jiný názor. Vlastně již ne - vkládání komentářů raději pan EXXE (lépe by mu slušela přezdívka INKVIZITOR) úplně zrušil. Všechno vidí černě, jen to nevidí, že si s nimi černá trička dělají co chtějí a jsou jimi ovládáni. No nic, nechme tyto satanobijce jejich osudu a podívejme se na pravý protiklad.

Tímto protikladem jsou nová hnutí rádoby duchovní, většinou spjaté s tzv. transformací a rokem 2012. Abych pravdu řekla, myslím, že humbuk kolem roku 2012 je uměle pěstován jednak proto, aby byl do myslí lidí zasetý strach z tohoto roku a budoucnosti vůbec a jednak je to skvělý kšeft. Je mnoho těchto skupin, které usilovně budují "Novou Zemi". Jsou to lidé (alespoň většinou), kteří se bojí podívat PRAVDĚ do očí. A tak jen meditují, posílají Lásku a Světlo, sní o tom nejkrásnějším světě jaký si dovedou představit. Odmítají realitu a tvrdí, že žijí ve světě jednoty, že dualitu již překonali (ale chtěla bych je vidět, když si rozbijou například koleno, zda jim bude téct červená krev či nikoli a zda je to bude bolet :-)))

Je toho mnohem víc, co se mi nelíbí na této nové spiritualitě, nejen ta naprostá slepota a hluchota k tomu, co se ve světě špatného děje. Těmto budovatelům nového světa, stejně jako různým satanobijcům a inkvizitorům se lehce může stát, že prošvihnou řekněmě ten správný okamžik "vzestupu", totiž že nerozpoznají Boží navštívení a naopak vlezou do léček nastražených černými tričky jako ovce na porážku. ono je potřeba modlit se meditovat, i snít je potřeba, ale všechno má být v rovnováze, v harmonii. Vidět rejdy černých triček, ale neupínat svou mysl jen a jen na odhalování těchto rejdů... pro samou meditaci a snění, či naopak pro samé odhalování démonských spiknutí přehlížet realitu, to k ničemu dobrému nevede. Stát oběma nohama na Zemi a zároveň duchovně pracovat, spirituálně dospívat k pravému lidství a NEBÁT SE je fuška. Nová církev vidí ve všem jen temnotu a zlo. Nová spirituální hnutí jen sní a všechno je růžové. Nejsou v harmonii ani tito satanobijci, ani budovatelé lepšího světa.

 

 

 

 

 

 

A teď výňatek ze stanov "nové církve". Nezkrácená podoba tohoto pamfletu jeZDE.

PROHLÁŠENÍ  NOVÉ  CÍRKVE:

Držíme se Bible, tak jak je. Bereme ji za závaznou, i když třeba něčemu nerozumíme. IGNORUJEME všechno dodatečné lidské učení a tradice vzniklé po Kristu a apoštolech. NEZASTÍRÁME existenci démonů a ani to, že Satan naplňuje v současné době své plány. Jsme si vědomi, že nebojujeme s nevědomostí lidí, ale s obelhanými a zmanipulovanými lidmi. Jsme si vědomi, že Satan mění vnímání lidí tak, aby význam slov Písma se nám zdál jiný než skutečně je. Jsme církev aktivní služby Bohu, nevěnujeme se chlácholení sami sebe na uzavřených párty. Zcela odmítáme jakékoliv ústupky modloslužbářům a démonickým náboženstvím. Atd....

VNITŘNÍ  STANOVY  NOVÉ  CÍRKVE:

Veškerou silou se spoléháme na Ducha Svatého v rozsuzování. Bereme vážně jeho varování. Pamatujeme, že veškeré informace přicházející ze Světa obsahují dezinformace. To, co zjistíme jako chybné, OKAMŽITĚ odstraňujeme z našeho interního jednání. Primárně se soustředíme na vysvětlování PROČ jsou démonické věci nebezpečné než JAK se provádí. Víme, že sledování sci-fi vizí na videu infiltruje náš mozek falešným učením a vnímáme to jako hřích, ze kterého je nutné činit pokání a prosit o očištění. Hraní "role playining" počítačových her s okultní tématikou vnímáme jako zlé. Edice PRAETORIAN nutí k zamyšlení i nátlakem a výhrůžkami.