JE TO MOŽNÉ?

 

Nová koncepce.

…..Je nejvyšší čas, abys začala pracovat. Dějí se totiž velké věci. Formuje se nová vesmírná flotila, do které se hlásí nejrůznější entity, takže plejáďané nebudou převažovat jako dříve. Ale je důležité vytvořit urychleně  početně silné flotily, protože druhá strana je přesvědčena o svém vítězství a chystá se k velké akci – dá se mluvit doslova o velkém přepadení – invazi – vaší planety. Jejich zástupci systematicky přebírají lidská těla a obsazují strategická místa ve vojenství, vládních úřadech a výzkumných ústavech. Na světě je už takto ovládáno 90 % těchto institucí. Ano, na celém světě a nejenom v USA a Japonsku. Podívej, co se děje v Africe – to nelidské mučení civilistů. Podívej se do Jižní Ameriky na promrhané miliardy dolarů, původně určené na pomoc chudým lidem. Podívej se do Srí Lanky, Bangladéše. O Číně vůbec nemáte tušení, kolik lidí denně je týráno, vězněno a umučeno. No a když se podíváš na loutkovou hru v Evropě  a konkrétně ve vaší zemi, tak je to jasné už snad úplně. Temno zcela zachvátilo vaši planetu.

Zvýšila se podzemní činnost. V útrobách Země se budují paláce. O špičkové technice v nich se nezdálo nikomu ani v nejlepší sci-fi, co tam už existuje a funguje. Samozřejmě včetně létajících talířů. Pohybují se převážně pod vodou, protože vstupy jsou na mořských dnech.

Toto všechno je bohužel skutečně pravda. A je nejvyšší čas, aby se s tím něco začalo dělat. Je nutné spojit své duchovní síly. Vy, vyslanci Sil světla, zrození na Zemi – je vás početně málo, ale vaše síla je obrovská. Začněte se vědomě fyzicky vyhledávat a spojovat. Je třeba zabránit tomu, aby ti druzí začali mocensky ovládat další životní oblasti.

Nesmí se připustit narušení lidské důstojnosti a ojedinělosti! Jste našimi vroucně milovanými dušičkami v krásných schránkách dokonalých lidských těl, které každé samo o sobě je kompletním vesmírem. Jste všichni malým božím zázrakem a nesmí dojít k žádné trvalé deformaci.

Nepřipustíme, abyste byli poškozeni nebo dokonce zničeni. Ale musíme spojit své síly. Jako venkovní pozorovatelé jsme prakticky bezmocní, pokud vy nebudete aktivně spolupracovat.

Konkrétní věci nebudeme diktovat pro zápis.

   (Karin: NÁVRATY, kniha k přečtení na internetu)