MANIPULACE LIDSTVA - PROJEKT BLUE BEAM

 

 

*Světová náboženství i hodnoty, které vyznávají, zaniknou. Poté se zjeví na obloze Bůh a promluví k lidem. Obyvatelstvo Země bude vystaveno telepatickým vlnám a potom dokonce fingovanému mimozemskému útoku. Nakonec se zhroutí vlády a moci se ujme úzká skupinka mocných. To je prý obsahem přísně utajovaného projektu, známého pod krycím jménem Blue Beam neboli Modrý paprsek.*

 

Je smutnou stránkou dnešního světa, že dochází ke stále většímu ústupu mravních a morálních norem. Terorismus, pirátství, obrovská konzumace drog či neuvěřitelná agresivita a s ní spojené fenomény jako kriminalita, nehodovost či násilí v rodinách. To jsou jen některé z negativ, která ve stále větší míře zasahují lidstvo.

Existuje vůbec z této nelichotivé situace nějaké východisko? Podle některých konspirativních teorií prý elity světa takový plán mají. V zásadě jde údajně o to nahradit jednotlivé vlády států univerzální světovou vládou, nazývanou někdy NWO (New World Order – Nový světový řád). Je zřejmé, že pokud je na této teorii pověstné zrnko pravdy, podřídit všechny obyvatele planety nadvládě úzké skupiny osob nebude vůbec lehké. Nikdo se dobrovolně nevzdá svobody a zažitého způsobu života. A právě zde má údajně elitám pomoci k nastolení NWO projekt, který dostal krycí jméno Blue Beam.

Poprvé o projektu Blue Beam informoval nezávislý novinář Serge Morast v roce 1994 v Quebeckém centru svobodného tisku v Kanadě.  Ve zprávě, kterou zveřejnil, tvrdí, že existuje spiknutí, v jehož pozadí stojí vláda USA a americký úřad pro letectví a kosmonautiku NASA. Cílem je přinutit lidstvo, aby uvěřilo v nadcházející konec světa a v příchod Spasitele. V žádném případě nejde o zavádění křesťanských ideálů, ale o obří manipulaci s lidským myšlením. Morast tvrdil, že informace o tomto projektu mu předali lidé, kteří se zúčastnili jeho přípravy a aktivně na něm pracovali. Cílem Blue Beam je mimo jiné likvidace křesťanství a ostatních náboženství, destrukce tradiční rodiny a její nahrazení volným soužitím a navození totální poslušnosti a odevzdanosti   mas. Za tímto účelem byl plán navržen v celkem čtyřech krocích.

V prvním kroku je třeba vzbudit v lidech strach z očekávaného konce světa a zcela zdiskreditovat tradiční náboženství. Proto se v médiích objevují katastrofické vize nadcházejícího roku 2012 a točí se o nich filmy. Morast tvrdí, že tato kampaň má navodit mezi obyvatelstvem obavy a strach z nadcházejícího konce. Zároveň se mají v brzké době objevit podvržené důkazy,, popírající existenci Ježíše a jiných biblických proroků. To vše má připravit lidstvo na mnohem působivější druhý stupeň projektu.

 

Obrazek

 

Ve druhém kroku projektu Blue Beam tvůrci plánují úchvatnou světelnou show. Pomocí speciálních laserů, umístěných na satelitech na oběžné dráze, mají být vyvolány obrovské hologramy Ježíše, Buddhy, Mohameda, Krišny i zakladatelů jiných náboženství. Lidé na zemi uvidí gigantický obraz svého Boha, který pomocí 3D ozvučení dokonce promluví. Je zřejmé, že taková událost, načasovaná tak, aby byla viditelná na všech místech zeměkoule, bude mít na obyvatelstvo velký vliv.

Jakkoliv se to zdá jako sen, tato technika už byla podle všeho úspěšně odzkoušena. Svědčí o tom kratičká zpráva, kterou v roce 2009 uveřejnila některá egyptská média. Nad opuštěnými oblastmi Sahary prý spatřili kočovní beduíni gigantické obrazy Ísy ben Marjam (Ježíše) a jeho matky Marie. Možná, že i obří oči na nebi, o kterých jsme naše čtenáře informovali, jsou též výsledkem takového pokusu. Je pochopitelné, že takové zjevení by způsobilo paniku a masovou hysterii. Pro ty, kdo vydrží s nervy a nepodlehnou tomuto působení, je připraven stupeň číslo tři. Půjde prý o speciální telepatické působení na lidstvo. Bude realizováno pomocí tří typů vln – ELF (Extra Low Frequency), VLF (Very Low Frequency) a LF (Low Frequency), které budou opět vysílány ze satelitů. Jde vlastně o pokračování pokusů, které probíhaly už v 80. a 90. letech minulého století na americké základně v Montauku. Úkolem tohoto působení bude odstranění vědomých i podvědomých bloků, aby lidé uvěřili, že k nim skutečně promluvil Bůh. To ale stále není všechno.

Čtvrtý krok má vyvolat zděšení. Nejprve prý bude rovněž pomocí hologramů vyvolána panika, vyplývající z invaze mimozemšťanů. Tento útok samozřejmě nebude reálný, ale pouze fingovaný. Objeví se však i údajní hodní mimozemšťané, kteří nás budou chránit před těmi zlými. To má vzbudit v lidech odhodlání bránit se. V důsledku toho budou veškeré ozbrojené síly převedeny pod jednotné velení, tedy pod OSN. Tato celosvětová válka, vedená za údajné zachování života na Zemi, má obyvatelstvo jednak sjednotit a zároveň potlačit jakoukoliv lidskou individualitu. Konečným cílem má pak být podle Monista přeměna lidstva na jakési gigantické mraveniště, kde každý pracuje pro zájem celku, není tu prostor pro osobnost jednotlivého člověka a především jsou všichni totálně závislí na vládě několika málo jedinců, držících v rukou veškerou moc.

Má-li Serge Morast pravdu, jedná se skutečně o děsivou vizi. Faktem je, že o podobnou manipulaci s davy se chtěl pokusit už Adolf Hitler. Naštěstí mu k realizaci této zrůdné myšlenky už nezbyl čas. Doufejme, že ani případní tvůrci projektu Modrého paprsku nebudou úspěšní.

 

Serge Morast (1945-1996) byl investigativní novinář, básník, tvůrce esejí a především badatel v oboru konspirativních teorií. Už počátkem 90. let minulého století vystoupil v rozhovoru s urologem Richardem Glennem s varováním před plány na zřízení Nového světového řádu. V roce 1994 nepřímo obvinil NASA, že společně s OSN usiluje o zřízení světovlády za pomoci hnutí New Age. Roku 1995 potom publikoval svou nejobsáhlejší práci Les Protocoles de Toronto (Protokoly z Toronta). Tvrdil v ní, že existují silné zednářské skupiny, které chtějí zavést Nový světový řád cestou obrovského technického klamu a uměle vytvořené kontroly mysli. V roce 1996 se o novináře začala zajímat policie a podle jeho slov i tajné služby. V prosinci téhož roku byl zatčen a strávil noc ve vězení. Byl sice hned nazítří propuštěn, večer však nečekaně zemřel. Jako příčina smrti byl uveden infarkt. Jeho příznivci však dodnes nepřestali tvrdit, že se stal krajně nebezpečným určitým mocným kruhům, a byl proto zavražděn.

(Vyšlo v časopisu „Magazín 2000 záhad“ číslo 10/2011)