SEDM DIVŮ

 

SEDM  DIVŮ  SOCIALISMU:

-  Každý měl práci.

-  Ačkoli měl každý práci, nikdo nic nedělal.

-  Ačkoli nikdo nic neděll, plán se plnil na 100 procent.

-  Ačkoli se plán plnil na 100%, nikde nic nebylo.

-  Ačkoli nikde nic nebylo, přece měl každý všechno.

-  Ačkoli měl každý všechno, přece všichni kradli.

-  Ačkoli všichni krdli, nikdy to nikde nechybělo.

img227/7672/animationcopiede5giftvogu6.gif

SEDM  DIVŮ  KAPITALISMU.

-  Nikdo nemá práci.

-  Ačkoli nemá nikdo práci, všichni pracují.

-  Ačkoli všichni pracují, plán se neplní na 100 procent.

-  Ačkoli se plán neplní na 100%, je všude všechno.

-  Ačkoli je všude všechno, přece každý všechno nemá.

-  Ačkoli nemá každý všechno, přece kradou ti, co všechno mají.

-  Ačkoli kradou ti, co všechno mají, nikdy nikoho nechytili a všude něco chybí.