ZRNO A PLEVY

 
 
Žijeme ve zvláštní době. V době předpovězené mnoha proroky a také Biblí. Nejde však o konec světa. Jde o konec temnoty, konec temných časů. Je to doba probouzení a vysvobozování. Ještě je mnoho lidí, kteří vůbec netuší, co se to vlastně děje. V TV se o tom nemluví, v novinách nepíše... Ale je to tak. Temnota již je poražena a zbývá odstranit poslední zbytky. To už je ale na každém jednotlivém člověku zvlášť.
 
O této době bylo řečeno, že se bude oddělovat zrno od plev. To znamená, že se bude zviditelňovat, kdo má jaké srdce, duši, mysl a vědomí. Bylo řečeno o tomto čase, že ti zlí budou stále zlejší a dobří stále více dobřejší a laskavější, a lidštější. Přesně toto se děje. Dotýká se mne to osobně. Bolí mne, čím musí procházet jedna moje blízká duše a její rodina, protože jedna taková pleva se odhalila, a ubližuje jim kde může. 
Stalo se, že ta dotyčná pleva byla jednou ožralá a dělala binec po desáté hodině. Protože v tom domě je hodně dětí, bylo to nepříjemné, a tak jedna obyvatelka toho bytového domu na tu plevu zavolala policajty. Ta moje blízká to ale nebyla. Jenže pleva se domnívá, že jo, a začalo peklo.
Začalo to tím, že moje blízká duše zjistila, že píchla pneumatiku. Ale pomalu dojela domů a manžel gumu vyměnil. Zjistil ale, že je v pneumatice vrut, který se tam nemohl dostat sám od sebe! Za necelý týden se to stalo manželovi. A předevčírem opět! Jenže on jen zázrakem zachránil svůj život. Pneumatika praskla v nebezpečné zákrutě. Naštěstí on je skvělý řidič, a situaci zvládl. Byl to již třetí vrut v pneumatice. 
Bylo to nahlášeno policii. Když jsem se dověděla, proč to řešit nemůžou, a proč ta moje blízká duše s manželem ani nemůžou nainstalovat kameru, byla jsem v šoku a bylo mi z toho zle. Naše zákony chrání zloděje, podvodníky a zákeřňáky, a to je strašné. Čestný člověk nemá ani šanci ani právo na spravedlnost, pokud není někdo mrtvý, zabitý, zavražděný... Hrůza a děs! 
 
Pak jsem se v meditaci spojila s Ježíšem a celý problém mu odevzdala. Již po pár hodinách mi moje blízká duše volala, že se do problému vložil manželův bratr, který je také policista, ale v jiném okrese. Světe div se - najednou se to začalo řešit. Policie si předvolá na výslech všechny. Nejen tu plevu, ale také paní, která tu plevu udala pro rušení nočního klidu. Vyslechnou i moji blízkou duši a jejího manžela. Tak snad se to nějak vyřeší, vždyť už jde o život. 
Jenže to by nebyla pleva plevou. Nedokáže se zklidnit a zpytovat svědomí. Nadále jim dělá zle a provokuje je na každém kroku. 
Nezbývá než zůstat v klidu a nenechat se vyprovokovat.
Také si všímáte, jak mnoho lidí se přímo před vašima očima mění? Kolik zloby a zla dokáží vyprodukovat, a tak odhalují skutečnost, že nejsou zrnem, ale plevou?