RODÍ SE NOVÝ SVĚT

 
 
Ano, rodí se nový svět, ale ve velkých bolestech, křečích a komplikacích. Jisté je, že se to narodí.  Porod - i když těžký - se zastavit nedá. Horší zprávou je, že ten těžký a komplikovaný porod teprve začal... Každá říše a každý režim, který byl proti lidem, padl. Skončila Říše římská, nespočetné množství království. Skončila druhá světová válka; a s ní fašismus a nacismus. Skončili komunisté a budování socialismu. Skončí a úpně se rozpadne i tento režim. Každé království a každý režim vnitřně rozdělený musí padnout, protože stojí na hliněných nohou.
Česká a Slovenská republika jsou epicentrem tohoto dění - zrození nového světa. Právě tady, u nás, je nejhorší šikana svobodných občanů, nejrafinovanější propaganda, oblbování lidí a týrání národa. Právě tady proto pozorujeme největší bolesti, nejtužší tlaky. Právě tady, z tohoto místa, vytryskne světlo nového světa, zbaveného veškeré temnoty a zla. Neznám přesný proces, jak k tomu dojde, ale jsem si jistá, že tomu tak bude.
 
 
Včera odpoledne jsem praktikovala rozjímavou modlitbu. Modlila jsem se a přimlouvala za mnoho lidí, celé skupiny lidí (např. lékaři, sestřičky, policisté, prodavačky, úřednice...). Jenže! Neprozřetelně jsem se začala  přimlouvat i za naše poblitiky. Magorovič, bureš, al-hamajda... 
Pán Ježíš mi dal tuto vizi (nebyl to sen): Seděla jsem u stolu a před sebou jsem měla talíř voňavého vývaru s nudlemi. Když jsem se chtěla pustit do jídla, někdo mi do talíře polévky vložil kus krémového dortu. S touto vizí mi přišlo i vědění, tedy poznání, co to má znamenat.
Lidé a současní vůdcové, to je něco, co se nedá sloučit. Každá skupina má svůj svět. Je nevhodné modlit se a prosit za poblitiky. Není možné jim pomoci. Oni se totiž vědomě a svobodně rozhodli pro temnou stranu. Obrazně řečeno - upsali se ďáblu. Byla to jejich svobodná volba, jejich svobodné rozhodnutí. Proti svobodné vůli a volbě je i sám Stvořitel bezmocný. Otrávený dortík je pro služebníky pekla. Výživná polévka je pro lidi, žijící ve Světle; a Světlo je jejich osudem. Smíchat se to nedá. ONI SE PŘI PLNÉM UVĚDOMĚNÍ SI TOHO, CO DĚLAJÍ,  ODPOJILI OD ZDROJE, OD BOHA STVOŘITELE.
 
 
Pokud jsem do nedávna nevěděla, zda vládní zrada (Slovenska, i naší republiky) jedná úmyslně a ví, tedy je si vědoma, co dělá; tak teď to vím s naprostou jistotou. Tito mocipáni, kteří již ztratili to nejdůležitější - lidskou duši, velmi dobře vědí, co dělají. Úmyslně zkreslují čísla  o nemocných, nakažených, testovaných. Vědomě lžou o rouškách a respirátorech. Vědí, jak nebezpečné jsou vakcíny a co lidem způsobí. Je jim známo, že existují levné a účinné léky, které potlačují. Je jim jasné, proč lék na parazity je tak účinný na koróňu. Dobře vědí, proč záměrně ničí rodiny, živnostníky, rozdělují a panují. Jen jedno nevědí: Světlo je silnější než jakákoliv temnota. Světlo vždy potlačí a neutralizuje temnotu. Nevědí, že již teď jsou poraženi.
 
 
Kdo z vás se umí modlit, tak vás prosím o modlitby. Za brzké vítězství Světla a Lásky. Za zrození nového světa, světa lásky a sounáležitosti. Za probuzení spících a obrácení nevěřících. Za uzdravení nemocných. Za ochranu všech lidí, kteří ještě mají lidskou duši a nezaprodali se ďáblu. Nikdy se však nemodlete za naše vládce.