CO SE TO DĚJE?

 
 
Týká se to nás všech - zářící virus, budu se o něm v tomto článku vyjadřovat jako o "koronce". Nouzový stav ve státě, všichni musíme nosit roušky, prodej potavin pro seniory jen v určitou dobu, školy zavřené, a tak dále. Mnoho lidí má strach, mnoho lidí cítí paniku. Není důvod. To, co se děje je dobré pro nás, lidi. Přichází velká ZMĚNA. Svět po koronce již nikdy nebude takový, jako před koronkou.
Necítím strach, ani paniku. V mém srdci je klid od samého počátku této - pro mnohé - katastrofy. Cítím, a jsem o tom přesvědčena, že všechno je v pořádku, všechno je tak, jak má být.
Věřím, že tento supervirus nemá přirozený původ. Šíleným způsobem mutuje, takže i ti, kdo se již vyléčili, můžou opět onemocnět, protože mezitím již virus x krát zmutoval, a proto nemohli překonanou nemocí získat imunitu.  Zřejmě se architekti koronky snažili o depopulaci lidstva a také o kolosální ekonomickou krizi. Ta nás čeká. Válku proti Rusku, kterou nutně potřebují pro udržení jejich moci a ekonomiky, se jim nepodařilo rozpoutat. Tohle je náhradní varianta, ale i tato jejich strategie selhává - lidé se spojují a ani energie strachu nejsou tak silné, jak doufali.
 
 
Právě v těchto dnech dochází k oddělování zrna od plev. Právě teď se ukazuje, kdo je ze Světla a kdo posluhuje temnotě. Lidé Světla se spojují a pomáhají si. Temňáci kritizují, vykřikují něco o lidských právech, dožadují se náhrad. EU nehla ani jedním prstíčkem, a de facto se rozpadá. Sluníčkáři, havloidi, kavárenští povaleči, pravdoláskaři, poskoci EU a světového hegemona (všichni víme, o koho jde), nejsou schopni nic konstruktivního udělat.
Jen málo lidí ví, a je si vědomo, že naše planeta je okupovanou planetou nejméně 8 tisíc let, já se však domnívám, že mnohem déle, možná i 12 tisíc let. Jsme kolonií, všichni jsme otroky této temné moci vládnoucí zpoza opony. Žijí z naší práce, z naší energie, z našich peněz. Tyto bytosti, tyto entity, nemají lidský původ, ani lidskou duši. Mají vědomí sebe sama a své nadřazenosti nad lidmi, které považují jen za zdroje. Nemají však DUŠI - LIDSKOU DUŠI. Temňáci, ti kdož okupují potají naši planetu, nás považují za zdroj své síly,  blahobytu, dostatku energií, zdroj kolosální moci nad každým jednotlivým člověkem. To oni drancují planetu, ne my, bytosti s lidskou duší. Anebo si myslíte, že robotování v montovnách, každodenní chození do práce je SVOBODA? Kolik z nás si může dovolit žít SVOBODNĚ bez toho, aby se musel honit za platem, penězi -  aby si mohl zaplatit bydlení, jídlo, ošacení, výchovu dětí, kulturu (koupit knihu, jít do kina, divadla...)? Ti, kdož si to dovolit můžou, mají tuto "svobodu" na úkor nás - my pro ně pracujeme, my si kupujeme jejich zbytečnosti, my čučíme na TV a do "chytrých" mobilů. A to vše na planetě, která nám dává všechno potřebné téměř zadarmo. Říkám "téměř", protože planeta nám dá například len i bavlnu, ale oděv si vyrobí člověk sám...
 
 
Okupanti se však přepočítali. Nepočítali s lidskou solidaritou, sounáležitostí a láskou. Právě LÁSKA je naší nejmocnější zbraní a jedině LÁSKOU zvítězíme. Ti temní a jejich přisluhovači nechápou, co je to LÁSKA, jak velký cit a energie to je. Energie, kterou nedokážou ani detekovat, ani chápat. Pro ně je láska jen sex, vlastnění, nadvláda nad druhými.
Na pozadí tohoto koronkového šílenství probíhají velké události - o kterých vám však v TV neřeknou. Pozemská aliance a jiná uskupení - např. QAnon, která bojují proti temným vládcům plamety, se aktivují a údajně probíhá (již konečně!) zatýkání některých temňáků - pedofilních a jiných elit. Pokud nám v TV řeknou, že ten či onen prominet či celebrita podlehli koronce, prý to má znamenat, že ten či onem byl zatčen. Kéž by! Už je na čase!
My lidé se dále spojujme. Solidárně si pomáhejme. Někteří šijí roušky a rozdávají je lidem zdarma. Velkým příkladem jsou u nás žijící a podnikající Vietnamci, kteří kromě roušek vybírají peníze na nemocnice a zdravotní pomůcky.
V této, zdá se šílené době, si my, LIDÉ, pomáháme. Společné meditace, společné modlitby - podle toho, kdo je jak založen. Společné vyjádření vděčnosti zdravotníkům potleskem v určitou dobu z oken. Mezi lidem vzniká VDĚČNOST všem, kteří nám pomáhají - zdravotníci, hasiči, pekaři, prodavači, popeláři, a tak dále. S tímto temní vládcové nepočítali. Mysleli, že se rozklepeme strachem a zalezeme do svých děr. Přepočítali se. LIDSTVÍ je silnější a MY ZVÍTĚZÍME.
Pomáhejme každý sám jak můžeme, aby jsme společně osvobodili planetu i lidstvo. Každý podle své úrovně vědomí a možností. Ať světlo LÁSKY, vzájemnosti a solidarity zažene temnotu.
 
 
Jednoduchý návod, jak zvyšovat SVĚTLO A LÁSKU: Jednoduše si na chviličku sedněte a zavřete oči. Své vědomí zaměřte na své duchovní srdce. To se nacházi v naší hrudi, asi uprostřed, je to místo, kam ukážete prstem, když říkáte "já". Tak v tomto místě si představte bílé světlo, které září všemi směry. Jako když se v tmavé místnosti rozsvítí žárovka. Pak si představujte, jak toto světlo nabírá na intenzitě a rozšiřuje se. Rozšiřte toto světlo do takové velikosti, jak vám vaše představivost dovolí.
Protože já jsem křesťanka, představuji si, že mé srdce je chrámem Svaté Trojice - Boha Otce, Syna a Ducha Svatého a z mého srdce září Kristova Láska. Kdo však má jinou víru a jiné vidění světa, stačí, aby si představil bílé tryskající světlo ze svého srdce.
Projevujme vděčnost. Za naše bytí, za naše drahé, za všechny lidi dobré vůle, za všechno co máme, za tuto - tak úžasnou dobu - a za všechno, co vás jen napadne. Pořád máme za co děkovat.
 
 
Toto je ta doba, ten čas, na který jsme čekali. Proč jsme se narodili - abychom byli při tom. Právě teď, když se studená válka proměnila ve válku horkou, přímo žhavou. Temňáci, dravci, začínají prohrávat. Sílu LÁSKY není možné zničit. Proto právě LÁSKU pěstujme v našich srdcích a navzájem si odpouštějme. To je ta superzbraň, které nic neodolá.
Je mi líto všech, kteří onemocněli a těch, kteří již nemoci podlehli. Jsou to vojáci zranění a zabití v této válce. Modleme se za ně, víc udělat nemůžeme. Jejich oběť není marná. Mnoho, opravdu mnoho lidských srdcí se obrací a mnoho duší se probouzí. Díky Bohu za to. Tahle tisíce let trvající válka do tří let skončí a my zvítězíme. Opět zavládne ráj na zemi pro nás všechny. Tak se držme, pomáhejme si, milujme se, buďme vděční za všechno. VÍTĚZSTVÍ JE NAŠE!