RODOVÁ KARMA.

                                                                                      

Všichni zcela jistě známe slovo "KARMA"  a její význam. Je nám jasné, že někdo má těžkou karmu, jiný lehkou. Něco, čemu obecně říkáme OSUD. Ale pozor - tak, jak máme osobní karmu, máme také KARMU RODOVOU. Osobní karmu můžete duchovní prací neutralizovat. Někomu se to daří více, jinému méně, ale celkově vzato - jde to. Víte ale, že kromě osobní karmy nás ještě více zatěžuje karma rodová? Co to vlastně je, ta "rodová karma"?

Abych to vysvětlila, vezmu to tak trochu oklikou. Slovo, či výraz "hřích" je nám také docela jasný. Hříchem je takové jednání, takový životní styl, který je v rozporu se zákony Vesmíru (Boha, Ducha...) Neznalost zákona neomlouvá, jak praví právní řád, ale v tomto směru to platí dvojnásob. Protože každý špatný skutek, postoj, slovo, styl, světonázor a tak dále nás poškozuje. A to tím, že vzniká v energetickém těle člověka tzv. "entropické pole", říkáme mu také "miazma", které narušuje přirozené energetické prostředí lidského těla.

Opět trochu odbočím. Jistě všichni znáte, co to jsou čakry. Nejde jen o nauku jednoho východního náboženství. Je to vědecky prokázaný fakt - jen se o tom veřejně nemluví. Takže každý člověk má sedm základních čaker - energetických vírů. Čaker máme mnohem více, ale těchto sedm umístěných podle páteře, je hlavních. Na každou čakru jsou připojena tři torzní pole. Torzní pole je energetický vír, který napájí čakry. Laicky řečeno - protože jak čakry, tak torzní pole mají svůj význam a vícero funkcí. Když čakry i torzní pole fungují, jak mají, je všechno O.K. - pokud není ve hře karma osobní, nebo jiné vlivy. Když však se nechováme v souladu s duchovními zákony, vzniká entropické pole, které tlačí na torzní pole a oslabuje ho. Někdy až tak moc, že torzní pole se přetočí. Normální hybnost torzního pole je doleva, přetočené se pohybuje - víří - doprava. Rodovou karmu zavinili naši předkové, ale nezaniká. Naopak, přesunuje se na další a další generaci a každou další generací sílí. Toto je ten "dědičný hřích". Vím, že křesťané vysvětlují dědičný hřích úplně jinak - prý jsme jej zdědili po Adamovi a Evě a dá se "vynulovat" křtem. Tak to není. Takto to pokračuje až po devátou generaci a pak rod jako takový zaniká.

Tohle všechno se dá nejen diagnostikovat, ale také vyčistit. Pomocí diagnostiky se dá zjistit, která torzní pole nepracují správně, co způsobilo poškození torzního pole, ale také, ve které generaci problém vznikl, o jaký problém se jedná, jakou sílu maizma v tom kterém torzním poli má, zda se miazma šíří po mužské, ženské anebo pomužské i ženské větvi najednou, zda se šíří klasicky či jiným způsobem a mnoho dalšího. Podle dignostiky se pak zaměříme na pět až osm torzních polí. Následuje sanace torzních polí, to znamená - vyčištění jak rodové karmy, tak torzních polí narušených osobními miazmaty.

Tato metoda je nejenže VĚDECKÁ A PATENTOVANÁ, ale velice účinná. Vyčištěním rodové karmy se narovná osud, ale také fyzické, psychické a vztahové problémy, kterých příčina je právě v rodové karmě. Pocítit účinky vyčištění torzních polí lze už po 48 hodinách, ale čištění a léčení pokračuje minimálně další dva měsíce. Zkusila jsem a doporučuji. Po vyčištění se mi energetická hladina čaker a torzních polí již následující den zvýšila o 40-45%, po 48 hodinách je všechno na sto procentech.

Diagnostiku a vyčištění rodové karmy nabízím i vám. Pokud máte zájem,napište mi na můj email : Maria.Minarova@seznam.cz, nebo abundancia@seznam.cz