VŠICHNI JSME SI ROVNI?

 
 
 
V dnešní době jsou snahy přesvědčit nás, že všichni jsme si rovni, a že se máme přizpůsobit přivandrovalcům, teroristům. Že je normální gender a jiné zvrhlosti, ale o tom snad příště, teď se podívejme na ROVNOPRÁVNOST.
Jeden člověk má IQ 70 a druhý dejme tomu 120. Jsou si rovní?
Jeden člověk je bezdomovcem. Lhostejno zda vlastní vinou, či vinou nějakého chamtivce, či vinou svých závislostí. A druhý je například podnikatel s pěti luxusními auty, třemi vilami a tak dále. Jsou si rovni?
Matka samoživitelka a matka se zázemím žijící v luxusu. Jsou si rovny?
Terorista a pacifista - jsou si rovni?
Vládce a poddaný - jsou si rovni?
Jeden je křesťan, druhý ezoterik, třetí buddhista, čtvrtý třeba ateista - jsou si tito lidé rovni?
Zcela zdravý mladý člověk a člověk starý, sužovaný mnoha nemocemi. Jsou si rovni?
Zahradník a zedník - jsou si rovni?
Dělník v montovně a poslanec parlamentu - jsou si rovni?
Muž a žena - jsou si rovni?
Oheň a voda - jaká zde může být rovnost?
Strom a květina - vidíte zde nějakou rovnost?
Anděl a démon - jsou si rovni?
Ani náhodou! Nejde jen o vnější podmínky v životě jednotlivých lidí. Možná jen na úrovni duše jsme si všichni rovni, ale v tomto hmotném světě ani omylem. Problém je v tom, že existuje mnoho lidských bytostí, které jen vypadají jako lidé, ale jejich tělo a život neřídí lidská duše. Nakonec - ani v tom tzv. nadsmyslovém, neviditelném světě není rovnost. Jsou zde lidské duše, andělé, archandělé, svatí - ale také démoni a jiná pekelná havěť. Ani zde není rovnost.
 
 
Jsou snahy všechno unifikovat, zprůměrovat. Krása je však v pestrosti, v různorodosti. Nejsme si rovni a nemůžeme si být rovni, jak se nás snaží přesvědčit všudy přítomná propaganda. Ale v tom je ta krása! Každý z nás je jedinečný - svým životem, osudem, vzhelem, posláním. Právě ta pestrost a různorodost vytváří krásu a všechno je pak zajímavější. Umíte si představit, že bychom si byli všichni rovní? Jaká by to byla na světě nuda?
Každá krajina a každý stát má svoje zvláštnosti, různou kulturu. Srovnejme třeba Francii a Mexiko. Rozdíly jako mezi dnem a nocí. Nejen v jazyku.
Proč si nejsou rovni muž a žena, i kyž se o to feministky snaží již tak dlouho? Tělo muže je jiné než tělo ženy. Psychika muže je jiná než ženská. Životní úkol muže je zcela jiný než úkol ženy. I kdyby se nevím jak všechny feministky světa snažily, muž nikdy neporododí dítě a - konec konců žena se bez muže matkou stát nemůže!
Manželství a rodina můžou dobře fungovat pouze tehdy, když je respektována rozdílnost mezi mužem a ženou a jejich rozílným posláním.
Voda oheň uhasí, anebo oheň vodu vypaří. Tyto dva živly si nemůžou být rovnocenné.
Snaží se nás přesvědčit, že se máme přizpůsobit krimigrantům. Tím ztratíme svoji vyjímečnost a jedinečnost, ztratíme tím sami sebe! My respektujme je a oni ať respektují nás. Takhe rozdílné kultury si nemůžou být v žádném případě rovny. Ideologie militantního islámu nás zničí, pokud si nezachováme svoji jedinečnost; tedy to, čím jsme jiní, čím se odlišujeme. Tyto dvě kultury jsou jako oheň a voda.
Proto se nad nikoho nevyvyšujme. Nikoho neodsuzujme  a nekritizujme. Prostě jsme každý jiný. Každý z nás má jiné životní zkušenosti, prošel si jinou životní školou. To jediné, co nás doopravdy spojuje, je LIDSTVÍ. I když mnoha lidem právě tato kvalita žití - LIDSTVÍ - zcela chybí. Tahle poslední věta je již posuzování, za to se vám všem omlouvám. Jak je známo - NESUĎTE, ABY JSTE NEBYLI SOUZENI.