TŘÍDĚNÍ

 
 
Tato poslední světová válka se blíží ke svému konci. Je to válka, ve které se bojuje proti lidem a všemu lidskému na mnoha úrovních: 
- informační (cenzura nevídaných rozměrů, mediální propaganda, bezostyšné a bohorovné lhaní politiků, lékařů, imunologů a dalších), 
- chemická (chemáč, jedy ve vodě a potravinách, farmaceutické produkty a další), 
- biologická úroveň (nastřelování teček), 
- morální (dekadence všech lidských hodnot, degenerace lidství, úpadek veškeré kultury). 
Součástí této války je útok na rodinu, rozpad rodin, posilování ega, všechny druhy zvráceností jsou vynášeny téměř do nebes jako nejvyšší dobro, zaslepenost penězi a hmotnými statky, což je biblické klanění se zlatému teleti. Naši protivníci posilují v lidech necitelnost vůči utrpení druhých. Je toho mnohem víc, čím nás temnota opantává a stahuje do bahna temnoty...
Není potřeba zoufat. Je důležité vydržet a nenechat se stáhnout do propasti. Tato doba, čas těsně před koncem této kruté, dobře zakuklené války, je o třídění bytostí žijících na naší na planetě. Třídí se zrno od plev. Dobro od zla. Světlo od temnoty. Probíhá třídění na ty, kdož projdou; a na ty, kdož propadnou. 
Ne všichni s tečkou propadnou. 
Propadnou ti, kteří slouží temnotě a klaní se protivníkovi - věří všem nehorázným lžím. Propadnou bytosti zlé, zvrácené, zaslepené mamonem, necitelné, škodící a ubližující druhým. Propadnou ti, kterým je podlost a podvody vlastní, kteří postavili své ego a své vlastní dobro na nejvyšší místo. Propadnou všichni černí mágové.
 
 
Ne všichni otečkovaní jsou odsouzeni k propadu. Je mnoho těch, kteří byli k tomuto kroku donuceni, či byli krutě podvedeni. Dříve jsem myslela, že ta slavná tečka je konec, že je to ten cejch šelmy, o kterém mluví Bible. Ale není! Není tomu tomu tak! Následky jedovatého vpichu se dají řešit! Vždyť Bůh je především Spravedlivý a Milosrdný. Bylo by to, jako když někomu nějaký zloděj vybílí byt - ale do vězení půjde ten poškozený, ne ten zloděj! To není v souladu s Milosrdenstvím, ani se Spravedlností.
Ježíš mi to ukázal, když zneutralizoval ten hnus v těle mého manžela. Také znám jeden manželský pár, který si nechal nastřelit dvě tečky kvůli tomu, aby mohli kdykoliv do nemocnice s postiženou dcerkou. Oba dva měli otevřené všechny čakry na 92% a více. Zjistila jsem to, když jsem jim dělala PSBTP (Pozitivní Stimulace Bioenergetických Torzních Polí - což je čištění rodových linií). U nich nebylo co řešit. Nezměnilo se to ani po přijetí teček! Vysoké vibrace, světelná energetika je nejlepší zbraní proti tečce! 
Kdo chce zvítězit a projít touto strašlivou dobou útlaku a vraždění neviňátek, tak může! Co je k tomu potřeba? Držet se Stvořitele a Ježíše Krista. Kdo cítí nechuť k pojmenování jako Bůh, Stvořitel, Otec a podobně, může se obrátit na Zdroj, Světlo, Lásku, Vesmír, Anděly... Anebo může Stvořiteli říkat "ŽIVOT" - v život přece věří každý...
 Je to životně důležité - udržovat si vysokou energetiku; a být spojen se Stvořitelem - je jedno jak této síle budete říkat. Toto je cesta VÍTĚZSTVÍ. 
My, co projdeme bez ztráty kytičky (tedy nikdo nás nedonutí vzít si tečku), budeme ti, kdo budou budovat nový, lepší svět a pomáhat těm, kteří prošli, i když se ztrátou kytičky. Jsme to my, kdo zůstanou čistokrevní. 
Kdo uvěřil podvodu a nechal si nastřelit tečky (a teď toho lituje), existuje cesta jak z toho ven. Dá se to řešit. Na dvou úrovních: hmotné a duchovní. To znamená, že je potřeba důsledně detoxikovat a odkyselovat tělo. Na duchovní úrovni je to pěstování vztahu se Stvořitelem, modlitba, meditace.
Nabízím tuhle vysoce účinnou meditaci. Může vás zbavit dokonce i nanitů a mikročipů, nejen parazitů a jedovatých látek vpravených do vašeho těla injekcí.
 
 
Pohodlně se usaďte a chvilku se věnujte vědomému dýchání. Pak si představte zlatý paprsek ze Zdroje - z nejvyššího místa, jaké si dovedete představit, jak prochází vašim tělem, všemi čakrami dolů, pod vaše chodila. Nemusí to být hluboko, dejme tomu jeden metr pod vaše chodidla. Vnímejte tento paprsek a přijímejte jej s láskou a vděčností. Pak si představte, jak se tento paprsek rozšiřuje energií Zdroje. Stále víc a víc, až je vaše tělo jakoby v nějakém tubusu. Jak se paprsek rozšiřuje, vytlačuje z vašeho těla (fyzického i energetického) všechno negativní a škodlivé za okraj tohoto světelného tubusu. Chvilku se dívejte, jak jste uvnitř tubusu čistí, všude jen Světlo... Podívejte se, co je za tímto světelným sloupem: je to opar, dým, či tma? Je to v pořádku. Teď jste spojeni se Zdrojem a veškerá negativita je vytlačena za okraj světelného tubusu. Pak se podívejte, jak z vaší srdeční čakry vyzařuje Světlo, jako takové malé slunce... Silou tohoto Světla se tubus začne zaoblovat. Pozorujte, jak se z tohoto světelného válce stává koule, bublina, ve které jste v bezpečí a vždy chráněni. Povrch této bubliny je lesklý jako zrcadlo. Teď víte, že každý útok temných sil, cokoliv negativního se vás nedotkne, ale odrazí se od zrcadlového povrchu vaší ochranné koule. 
Tohle duchovní cvičení je potřeba dělat co nejčastěji, nejlépe každý den. 
 
 
Moje maminka nemá žádnou obrazotvornost, nedokáže si nic představit, natož tuto náročnou meditaci. Proto ji Stvořitel dal návod jak na to, i bez rozvinuté představivosti. Stačí požádat Stvořitele, aby byl s ní, aby On byl jejím štítem a vždy před ní kráčel On sám. Stvořitel dal mamince přesná slova, přesnou modlitbu, jak se vyvarovat následků třeba nuceného tečkování. Stvořitel má řešení pro každou lidskou bytost. 
 
 
Takže přátelé, máme mocné zbraně. Když v noci vstoupíte do místnosti, nic nevidíte. Všude je tma. Stačí však ťuknou na vypínač a světlo naplní místnost. Světlo je vždy mocnější než temnota. Držme se Světla. Jsme vítězové! Konec veškeré temnoty na naší planetě je blízko. Čím více lidí rozsvítí své vnitří světlo, tím dříve zvítězíme. Bůh nám pomáhej.