BUDOUCNOST

 
 
Verzí budoucnosti naší planety a lidstva je hned několik. Není to jen ta jedna, o které mluví pan VK ve své nové knize "Superkrize". To, co pan VK popisuje, je pouze jedna možnost, která sleduje pouze jednu linku, a to tu, o kterou usilují "ONI", "tajná světovláda", "Ilumináti", "Kabal" či jak různě se jim říká. Tato linka vede jedině do NWO, do totálního otroctví veškerého obyvatelstva planety.
Ale jsou zde i jiné možnosti. Nejvíce skloňované jsou dvě: Transformace do vyšší dimenze a - sluneční záblesk.
 
 

 
O slunečním záblesku mluví mnozí informátoři. Nejznámější jsou Corey Goode, David Wilcock, ale také náš Jaroslav Chvátal. Sluneční záblesk by měl zlikvidovat veškerou elektroniku a elektrické sítě. Naše civilizace je naprosto závislá na energiích. Nejen všechny obchoďáky by nemohly otevřít a mnoho lidí by nemělo co jíst. Veškerá výroba všeho je závislá od el.energie. Mnozí lidé by byli v koncích už jen z faktu, že nemůžou použít záchod. To by ale nebylo nejhorší. Největší hrozbu představují jaderné elektrárny. Kdyby se něco stalo, tak je to naprostá katastrofa. Naštěstí, toto je již ošetřeno a zabezpečeno tak, aby jaderné elektrárny v okamžiku slunečního záblesku nevybuchly. Navíc, podle posledních informací, bude zajištěna i elektrická a elektronická síť. Je to vůbec možné? No, v lidských silách něco takového možné není, zatím, ale máme přátele, kteří  umí  všechno zvládnout a zajistit. O tom však o pár řádků níže. Sluneční záblesk nebude pro lidi nebezpečný, ale přímo vražedný je pro všechny formy reptiloidní a drakoniánské genetiky. Mnoho vládců našeho světa, operujících za oponou, mají právě takovouto genetiku (ne však všichni).
Co je ale nejdůležitější, tak to je to, že během slunečního záblesku se realita rozdělí na dvě. Jedni budou osvobozeni a druzí zůstanou uvězněni v 3D realitě - to je náš současný svět, ale stane se zněj doslova peklo. Plány na NWO se naplní. Jen pro ty, kteří zůstanou v této realitě. Proto není jedno, jak člověk žije, čemu věří, jak se chová. Abychom mohli dosáhnout té kýžené "vyšší dimenze" - aktivaci šišinky; a tím nadále svobody a šťastného života, je proto nutné něco udělat. Ale je to jednoduché - stačí být DOBRÝM ČLOVĚKEM. To znamená nikomu neubližovat, pracovat na sobě, nepomlouvat, nekritizovat, nežárlit, nezávidět, nepachtit se jen za hmotnými statky (neklanět se zlatému teleti), odstraňovat své negativní vlastnosti a posilovat kladné stránky osobnosti. Podotýkám, že plány na NWO bude možné uskutečnit, protože ne všichni "vládcové" mají genetiku, která bude EMP zlikvidována.
 
 
Před pěti či šesti lety přišla do naší sluneční soustavy tzv. "Aliance sfér". Jedná se skupinu pěti vyspělých mimozemských ras, které nám - lidem a planetě - chtějí pomoci.
 
Je potřeba ještě vysvětlit, že sluneční záblesk neznamená spálení planety ohněm. Jde o elektromagnetický puls. Před cca dvěma lety dvě rasy Aliance sfér opustili naše teritorium, protože EMP (elektromagnetický puls, čili sluneční záblesk) je pro ně smrtelně nebezpečný. Nahradili je jiné dvě mimozemské rasy, které dohlíží na naši planetu a v nouzi nejvyšší nám pomohou. Kdo chce vědět víc, doporučuji sérii rozhovorů s Corey Goodem na TV Gaya, anebo na Matrix-2001, ale v obou případech je nutné si to předplatit, ale není to zase taková suma, co by vás zruinovala.
Co se týče Transformace, vnímám ji totožně s EMP. Protože zde nepůjde o nějaké přemístění odněkud někam. Lidé zůstanou zde, na naší planetě, jen jejich vědomí bude posunuto do vyšší dimenze vnímání. Jde o toto. Před velkým kataklizmatem, které se odehrálo před 12 500 lety, kdy byla totálně zničena jedna planeta mezi Marsem a Jupiterem, zasáhlo to a zničilo také Mars, ale i naši planetu Zemi. Změnila se totiž osa rotace naší planety, a tím byla vyřazena anténa v našem mozku - šišinka mozková, z provozu. V čase EMP bude šišinka opět aktivována. V tom je celé tajemství. Opětovná aktivace šišinky do stavu před velkým kataklizmatem. Přesně toto je ta tzv. "Transformace".
 
 
 
Je zde ještě jedna věc, totiž tzv. "Varování". Má jít o osvícení svědomí, kdy každý člověk uvidí svou podstatu Božíma očima. Varování by mělo předcházet slunečnímu záblesku a transformačnímu aktu. Jde o velikou Boží milost, poslední možnost pro množství lidí k obrácení, probuzení. Protože mnoho lidí na sobě pracuje, navyšuje si energie  a zvyšuje vědomí, ale přitom odmítají existenci Otce - Tvůrce všeho, a Ježíše Krista. Postoj vůči křesťanství je u těchto také "duchovních" lidí absolutně negativní a odmítavý. Varování bude zároveň důkazem Jeho existence.
Díky "Varování" mnoho lidí pochopí a procitne a bude zachráněno.
Kdy se to všechno stane? To neví nikdo. Víme jen to, že to bude velice rychlé - "jako když blesk ozáří nebe od východu na západ" (podle Bible), tak rychlé to bude. Já vím jen tolik, že se to týká nás nás všech a této doby, ve které žijeme. Podle Coreyho Gooda by se to všechno mělo uskutečnit a vyřešit do konce roku 2022. Do tří let, dámy a pánové. Stane se to? Nestane se to?
Počkejme si.
 
 
Další věcí je naplnění kritického množství. Když se určité kritické množství lidí probudí, ke změně dojde automaticky a skokově - tzv. "fenomén sté opice". Další důvod, proč být dobrým člověkem a pracovat na sobě (neutralizovat negativní vlastnosti a posilovat pozitivní stránky osobnosti).
 
 
Ještě jednu věc chci uvést. A to je informace od Petra insidera z Austrálie. Sice ho pravidelně poslouchám, ale styl jeho sdělování informací mi nesedí, pro mne je málo srozumitelný. Tato osoba tvrdí, že transformace je otázkou technologie. Že celou transformaci zařídí nejaká technologie v době spánku a bude se týkat celé planety. Prostě večer ulehneme a ráno se vzbudíme do nové reality... To by se mi líbilo, ale domnívám se, že tak jednoduché to nebude.
Již několikrát byla očekávana obrovská změna. Vzpomeňme na rok 2000, pak rok 2012. Šlo o nedorozumění. Co bylo předpovězeno pro rok 2012, to se skutečně stalo, ale na jemnohmotné rovině. Katastrofické scénáře pro rok 2000 se neuskutečnily, i když toto byla zcela reálná možnost (tehdy budoucnost, dnes již minulost). Proč - o tom vypráví pan Arkadij Petrov ve svých knihách. Prý armagedonská bitva se odehrála v astrálu (vyšší dimenze), a tuto bitvu vyhráli lidé, ne demónské síly, a proto se armagedon nemohl zhmotnit na Zemi, v 3D realitě. Přesto všechno stále více lidí cítí a podvědomě vnímá, že se něco stane. Stále více lidí očekává něco velkého. Vždyť proto jsme se narodili do této doby, abychom tuto neuvěřitelnou, vskutku obrovskou změnu zažili.