NEPŘÁTELÉ ČÍNSKÉHO CÍSAŘE

 
 
V dávných časech žil v Číně císař, kterému se svět nelíbil a proto se rozhodl, že to změní a bude proti světu bojovat. čím více chtěl svět zlepšit, tím více nepřátel získával. Nejmoudřejší dvořané mu radili, jak nejlépe likvidovat nepřátele, ale císař navzdory jejich radám měl nepřátel stále více a více. Až jednou se na své dvořany rozzlobil a řekl jim: "zle mi radíte! Se svými nepřáteli si poradím sám! Do jednoho roku je všechny zlikviduji."
Když rok poté přišli dvořané za císařem, našli jej v zahradách na procházce a v družném hovoru s jeho nepřáteli. "Svůj slib jsi nesplnil," vyčetli mu. "Tvoji nepřátelé jsou pořád tady."
Císař jim s laskavým úsměvem odpověděl: "Z mých nepřátel zde není ani jeden. Udělal jsem si z nich své přátele."
 
(Kratičký výňatek a překlad ze slovenštiny z knihy Josefa Banáše "Velestúr".)