ČÁRKA

 

 

 

Kdysi se jedna čárka rozmrzela, že nemá mezi lidmi žádnou vážnost a že si z ní nic nedělají ani děti. jaký má vlastně význam? V novinách už ji nikdo nepoužívá a ostatní ji napíšou, kam se jim to hodí. Jednoho dne se rozhodla, že to tak nenechá a vzbouří se.

Toho dne psal prezident jednoho státu po dlouhém rozhovoru s prezidentem jiného státu příkaz veliteli ozbrojených sil: "Mír, nelze vypustit rakety." Právě v tom okamžiku se čárka rozhodla, že uskuteční svůj plán, a poskočila o slovo dál. Velitel ozbrojených sil se tedy dočetl: "Mír nelze, vypustit rakety." A vypukla světová válka.

(Vybráno z knihy Bruna Ferrera: "Živá voda pro duši")