VE VŠEM ŠPATNÉM HLEDEJTE NĚCO DOBRÉHO

 

 

(Výňatek z knihy "Templetonův plán - osvědčený a pravdivý návod k osobnímu růstu a blahobytu", napsali John Marks Templeton a James Ellison. Nakladatelství Pragma)

 

 

Stejně protivné jako neustálé stížnosti je i srovnávání, a to především srovnávání lidí. Téměř každé srovnání je již ve své vlastní podstatě negativní. Přestaňte říkat: "Tato dívka je krásnější než tamta," nebo dokonce: "Mám raději pomeranče než jablka". Ať už jsou podána jakkoliv, srovnání vždy vyzní negativně a často působí velkou škodu. Úspěšný člověk se veškerému srovnávání učí vyhýbat.

Naučte se místo toho říkat:"To je ale krásná dívka!" nebo:"Pomeranče mám velmi rád." Temleton uvádí dramatický příklad, jak k této zkušenosti dospěl: "Před lety jsem se zúčastnil jedné domácí oslavy. Byla tam dívka, která mne chtěla lépe poznat, a hostitel ji nechal tajně poslouchat, když jsme o ní spolu mluvili a on se mne na ni vyptával. Přímo jsem hýřil srovnáními: byl jsem velmi netaktní a negativní, dokonce víc, než jsem zamýšlel. Když jsem později zjistil, že to slyšela, cítil jsem se zahanben. Ale poučil jsem se.VŽDYCKY  HOVOŘTE  TAK,  JAKO  BY  SUBJEKT  VAŠEHO  ROZHOVORU  BYL  NEVIDITELNĚ  PŘÍTOMEN,  SLYŠEL  VAŠE  VÝRAZY,  KAŽDÉ  SLOVO,  KTERÉ  ŘEKNETE. PAK  BUDETE  VE  SVÝCH  SOUDECH  OPATRNÍ  A  KOREKTNÍ.  TO  JE  CHOVÁNÍ  ÚSPĚŠNÉHO  ČLOVĚKA."

 

 

Další zlozvyk, jemuž se úspěšný člověk vyhýbá, představují pomluvy. Většinu pomluv tvoří nežádoucí informace, obvykle pošpiněné zveličováním a lží. Člověk toužící po oblibě a úspěchu v obchodních kruzích by se měl usilovně snažit pomluvám vyhnout.

Schopnost mluvit o druhých dobře, bez srovnávání a vyvarovat se pomluv je projevem pozitivního přístupu k životu. Většinu okolností lze vyložit dvěma způsoby, vše záleží na vašem pohledu na věc. Jestliže určitou situaci sledují dva lidé, může jeden z nich zaujmout pozitivní postoj a druhý negativní. Přesně jako ve známém příkladu dvou lidí pozorujících sklenici vody. Jeden tvrdí, že je napůl prázdná, druhý ji považuje za napůl plnou. Pokusme se hledět spíše nahoru než dolů, tak že budeme hledat a nalézat ve všem špatném něco dobrého, tím, že se budeme na tuto sklenici dívat jako na z poloviny plnou. Zaručenými způsoby, jak se přiblížit pocitu štěstí, je vyhýbat se srovnání a vyvarovat se pomluv.

John Templeton také doporučuje, abyste část času, který strávíte četbou, věnovali studiu inspirativních textů. V časopise "Guideposts", který má tři miliony předplatitelů, je takových povznášejících příběhů plno. Popisují jasné spojitosti mezi obchodním úspěchem a inspirativním životem.

.....

 

 

Abychom tedy shrnuli Krok šestý: Vše, co lze vyjádřit pozitivním způsobem, povede k harmonii mezi lidmi a k přínosné změně. Díky cvičení můžete téměř vždy a v každé situaci najít něco pozitivního.

Zde jsou náměty pro další studium:

1. Jakmile začnete přemýšlet o něčí povaze a přitom ji srovnávat s povahou někoho jiného, ihned toho nechte. Odolejte tomuto tlaku. Je to pomluva a pomluva je negativní síla, která vás vzdaluje od úspěchu a štěstí.

2. Vyvarujte se srovnávání. Vedou vždy k negtivnímu pohledu.

3. Ujistěte se, že váš život je lekcí, školou života. Můžete toho dosáhnout tím, že se každý den naučíte něco nového, ať už to je jakákoliv drobnost: ve vztazích k druhým nebo tak, že nikdy nepropásnete příležitost k získání nové zkušenosti, která prohloubí vaše vědomosti. Nebo také co nejčastějším cestováním, abyste poznali nová místa a setkali se s novými lidmi z odlišných prostředí.

4. Čtěte literaturu, která vás inspiruje. Inspirace je hlavním rysem pozitivní osobnosti.