HLAVNÍ PŘÍČINY NEDOSTATKU PENĚZ

 

 

První příčina - a nejdůležitejší - je nechuť konat a žít v tomto světě. Jednoduchý příklad. Pokud nemusíte zatloukat hřebíky, nepotřebujete kladivo, a tedy ho nikdy nebudete držet ve svých rukou. Pokud potrubí a kohoutky ve vašem domě jsou v pořádku, nebudete volat instalatéra. Nepotřebujete ho. Je to logické? Ano!

Stejné je to i ve vztahu k penězům. Pokud je nemáte, znamená to, že je nepotřebujete. Předpokládám, že se někteří čtenáři pobouří: "Co znamená "nepotřebujete"? Dobře vím, že je potřebuji. Dokonce vím kolik."

Mí drazí! Jsou to jen prázdná slova. Proč prázdná? No proto, že za nimi nestojí obraz. Chybí potřebné city a emoce. Proto první, co potřebujete, je přesně si uvědomovat, co si přejete. Již jsem psal o tom, že někteří lidé vůbec nevědí, co v životě potřebují. Vědí jen to, co NEchtějí: "Nechci tohle to, nechci tamhle to." Co ale  CHCETE? Zeptejte se svých blízkých, co je cílem a smyslem jejich života? Zeptejte se nejdřív sebe: "Proč žiji? K čemu směřuji? Jaké je mé nejtajnější přání?" Je mnoho lidí, kteří vůbec nechtějí žít. A ještě více je těch, kteří své nechtění žít mají skryto hluboko v podvědomí. V čem se to projevuje?

Deprese a smutek, hněv a podrážděnost, pocit ukřivděnosti a lítost.

Znáte tyto pocity? Ale vždyť je to skryté nechtění žít. Promiňte, ale pokud v tomto světě nechcete žít, nač potřebujete peníze? Přece je to nástroj  TOHOTO světa. Existuje proto, abyste získávali věci a služby TOHOTO světa. Ale v případě, že se chystáte na onen (není známo jaký) svět, o jakých penězích vůbec mluvíme?

Peníze, mí drazí, jsou pro ty, co chtějí žít. Co chtějí tento svět změnit. Jenže náš svět je tak hrozný, tolik se nám nelíbí, a tak stále čekáte na to, až se dostanete do ráje nebeského. Na Matičku Přírodu jednoduše kašlete.

 

 

Druhá příčina. Peníze jako modla. V poslední době se objevilo mnoho knih a tréninků na téma, jak dosáhnout úspěchu. Ten zpravidla všichni spojují s množstvím peněz. Lidé jsou směrováni na získání peněz, které je úplně pohlcuje. Všechno se podřizuje dosažení hmotného blahobytu.V tomto případě se peníze stávají smyslem a jediným cílem života. Stávají se modlou. Někteří lidé se naučili, jak se programovat na úspěch. Samozřejmě, pokud jste silný člověk a máte pevnou vůli, určitě dosáhnete svého cíle. Člověk přece může všechno! Jenomže přitom mohou selhat jiné životní oblasti. Aby byla zachována rovnováha a harmonie, samotný život začne napravovat jednostrannost, směrovat vaši pozornost na jiné oblasti.

Samotná cílevědomost nestačí. Je velmi důležité mít čisté úmysly, nedopouštět se násilí na sobě a na okolním světě. Jinak se všechno obrátí proti vám. Tento svět je přece náš svět. A my jsme jediný celek. Je velmi důležité pochopit, že smysl života spočívá v plné seberealizaci člověka. Mnozí lidé spojují bohatství s množstvím peněz a s věcmi, které získají jejich prostřednictvím. Vzpomeňte si na definici tohoto slova: "Bohatství je hojnost materiálních hodnot, peněz." Vzniká následující rovnice: BOHATSTVÍ  = PENÍZE.

 

 

Představte si, jak převrácený je smysl některých pojmů! Lidé sami zbožňují peníze. Přidělují jim obrovskou sílu a moc. Myslím si, že mnozí z vás slyšeli frekventovanou větu: "Za vším jsou peníze." Ale všechno je Absolutno, tedy Bůh. Zkusme napsat: Bůh = peníze. Je to přece nesmysl! Když Bůh tvořil svět, nestvořil peníze. Peníze vymyslel člověk. Neznamená to, že peníze jsou špatné a pocházejí od satana. Je to výplod určitých sil Vesmíru. Ale vždyť člověk řídí VŠECHNY síly. A pokud sám změní svůj vztah k penězům, přestane na nich být závislý, budou mu věrně sloužit a pomáhat v realizaci jeho čistých úmyslů.

Má to hluboký smysl. Buď peníze řídí člověka, protože je sám obdařil obrovskou silou a mocí. Anebo člověk, jenž vlastní sílu a moc, řídí peníze a uplatňuje je v realizaci svých záměrů. Peníze jsou dnes neoddělitelnou částí našeho života, proto je potřeba umět s nimi zacházet. Je nutno vytvořit správný vztah k penězům, ale především k sobě a k okolnímu světu.

(Valerij Sinelnikov: Skutečné bohatství aneb Kde je zakopán poklad.)