ANTIPOD KYVADLA

 

Úvod ke III. kapitole:

Metafory zlatá muška či kolo štěstí se zakládají na zcela materiálním podkladě. Je známo, že úspěch a neúspěch následují jeden za druhým, střídají se jako bílé a černé pásy. jak můžeme ze svého života černé zóny vyločit?

Nyní si zkontrolujeme váš domácí úkol. Jaká kyvadla lze označit za konstruktivní? Odpověď: Taková neexistují. Zní to paradoxně, ale je to tak. Neurážej se, vážený čtenáři, odpověď byla provokační. Nejdůležitější a jediný cíl jakéhokoliv kyvadla spočívá pouze v tom, aby od svých přívrženců získávalo energii. Jestliže energie nepřichází, kyvadlo se zastavuje. Kyvadlo je vždy sestrojeno s ohledem pouze na sebe samo, nikoli na vás. Co je konstruktivního, co je tvůrčího na tom, když vám odebírá energii? Různá kyvadla jsou destruktivní a agresivní samozřejmě v různé míře. Například si jen těžko představíme, že by klub plážového volejbalu vytáhl do boje proti spolku otužilců. Ostatně členství v klubu plážového volejbalu vám stěží zničí život. Avšak i takové kyvadlo se přiživuje energií přívrženců, a pokud hráče jejich zájem omrzí, klub umírá. To ale není nic ve srovnání s členstvím v tlupě banditů, kde lze přijít o svobodu i život.

rozen/27587d2jeok0bem.gif

Mohli byste namítnout: Jestliže chodím do fitness centra, kde se zabývám výlučně sám sebou, jakým způsobem předávám svou energii kyvadlu klubu? Je jedno, že se věnujete výhradně sám sobě, neboť jste povinni dodržovat vymezená pravidla. Doma si můžete dělat, co chcete, ale vklubu jednají všichni jeho členové stejně, plní stanovená pravidla systému, a tak předávají kolektivní energii kyvadlu. Kdyby se všichni členové klubu rozutekli, kyvadlo ztratí zdroj napájení a zastaví se.

Otázku lze položit i jinak: Existují nějaké energetické struktury, které vaši energii nepotřebují? Zdá se, že ano. Jednou z nich je vlna úspěchu čili pro vaši osobu příznivá shoda okolností. Každý člověk má své vlny úspěchu. Často se stává, že se vám něco podaří, načež následuje kaskáda nečekaných příjemných událostí. Jakoby nastupovala bílá zóna života. Podobnou kaskádu nezažíváme ani zdaleka vždy, ale zcela jistě pouze v tom případě, kdy nám první úspěch udělal radost a navodil vzletnou náladu.

Kolo štěstí či zlatá muška štěstí nepředstavují jenom abstraktní metafory. Vlna úspěchu vzniká jako shluk pro vás příznivých drah života. V prostoru variant se nachází vše včetně takových zlatých žil. Pokud jste se ocitli na hranici této odchylky a měli jste štěstí, můžete se setrvačností sklouznout na jiné dráhy v tomto shluku, kde následují nové šťastné okolnosti. Jestliže se ovšem po prvním úspěchu znovu dostavila černá zóna, znamená to, že vás zachytilo destruktivní kyvadlo a zavedlo vás mimo zlatou žílu.

Vlna úspěchu přináší štěstí, aniž by odnímala energii. Lze ji srovnat s mořskou vlnou, jež vynese na břeh vyčerpaného plavce. Vlna úspěchu vás dopraví na šťastné dráhy života. Stejně jako kyvadlu ani jí není nic do vašeho osudu, ale ani nepotřebuje vaši energii. Chcete-li, položte se na ni a plavte, nechcete-li, bez lítosti vás mine. Úspěšná vlna vzniká jako dočasný výtvor, zachytává cizí energii, a proto v konečném výsledku uhasíná podobně jako mořské vlny, které se rozbíjejí o pobřeží.

 

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics

Vlna úspěchu o sobě může dát vědět v podobě dobrých zpráv, protože nese informace i z jiných drah života. Tyto dozvuky jsou na aktuální dráze vnímány jako dobré zvěsti. Váš úkol spočívá v tom, abyste se zachytili za hozené lano a přitáhli se na dráhu, odkud příjemné novinky pocházejí. Najdete tam nejen dobré zprávy, nýbrž i  šťastné okolnosti.

Možná vám připadá, že vlny přicházejí a zase odcházejí. Avšak ve skutečnosti se vlna úspěchu nepohybuje, nenabírá na síle ani neupadá. Termínu vlna jsme v modelu použili kvůli tomu, abychom usnadnili jeho porozumění. Jak již bylo řečeno, vlna úspěchu existuje v prostoru variant neustále, a to v podobě shluku příznivých drah. Když se pohybujete po drahách života, setkáváte se s touto odlišnou kvalitou jako s vlnou, kterou buď využíváte tím, že ji vpouštíte do svého života, nebo se jí starníte, zatímco vás unášejí kyvadla.

Vlna o vás nemá zájem, proto ji lze snadno ztratit - mine vás a nevrátí se. Odtud pochází obecné přesvědčení o tom, že zlatou mušku lze jen těžko chytit.  Ve skutečnosti není třeba vynakládat zvláštní úsilí, abyste si vlnu úspěchu osedlali. Vše řeší pouhopouhá otázka vašeho výběru. Pokud ji do svého života přijmete, bude vás provázet. Jestliže podlehnete vlivu destruktivního kyvadla a necháte sebou prostupovat jeho negativní energii, vzdálíte se od ní. Lidé vždy jednají takto: dokud něco mají, nechrání si to, jakmile to ztartí, pláčou. Zlatá muška není celkem proti tomu, aby si na vás sedla. Není třeba ji lapat. Zcela postačí, nebudete-li ji odhánět.

Jde o jeden z nejparadoxnějších aspektů svobody výběru - lidé si ve svém životě skutečně mohou štěstí a úspěch vybírat, ale zároveň jsou závislí na kyvadlech, která je zavádějí mimo vlnu úspěchu. Opět se vracíme k dřívějšímu tématu. Abyste na svá bedra přijali svobodu výběru, musíte se nezbytně vzdát závislosti. Dokonce máte právo na svobodu od vlivu cizích kyvadel. Zbývá již jen objasnit, jak lze tato práva převzít.

(Vadim  Zeland: Ovlivňování reality, první díl - Prostor variant)