FINANČNÍ PAST

Autor: JEHUDA

zdroj: 

czechnewstv.cz/financni-past/

 

 

Pokud je v přírodě něco slabé a belhavé, zemře. Za tuto poznámku budiž poděkováno Darwinovi a jeho cestě za poznáním. Nejsme příroda, chtělo by se říci. Na přírodu už jsme vyzráli, vždyť naše mozky vynašly taková udělátka, jako jsou činky, propustky či sekery. Na nás si s přírodou nikdo nepřijde.

A přesto se přírodními zákony musíme řídit, ať se nám to líbí nebo ne a čím víc se budeme vzpouzet, tím víc a tvrději budou zákony platit. Ač je bankovní systém zcela jiná džungle, než ta tropická plná makaků, přesto se řítí k zemi či povstává s kdejakým větříkem pravidel přírody.

Bankovní systém je uměle vytvořený parazit, který saje z každého jednotlivého člověka jeho životní sílu a brání tím přirozenému rozvoji lidstva jako celku.

Před několika stovkami neděl bylo ve výhodném kurzu lidstva otroctví. Zbavení svobody určité skupiny lidí ve prospěch skupiny jiné. Jistě výhodná transakce s osudem, byli-li jste na straně otrokářů. Ovšem otrokářství mělo své několikeré a podstatné ale. Člověk se otroctvím stával svým způsobem zcela závislým dítětem, o které se musel otrokář starat. Ošatit tu hroudu levné pracovní síly, nakrmit, dopřát tomu obydlí, teplo. Věčně to utíkalo a toužilo po svobodě. Když to marodilo, marodilo to zásadně na otrokářovy výdaje. Samé problémy a výhoda jen levná pracovní síla, která, po zběžném propočítání, byla převelice drahá. Došlo se tedy k přesvědčení, že svoboda bude všeobecně výhodnější (čti levnější pro otrokáře).

Otrokář z biče přešel na finanční trh a řekl – teď se můžete pitvořit sami za sebe. Získali jste svobodu platit si své obydlí, jídlo, teplo, medikamenty, utíkat už nebudete, protože nebude mít kam. Je pitomé, že budete muset žít stále pod knutou mého systému, který straní pouze mně, ale nikdo netvrdil, že svět je a bude spravedlivý. – a tak se bývalým otrokům dala svoboda a k ní plat, jehož výše je odvozena od schopnosti parazitismu, tedy schopnosti přizpůsobit se v lidském světě nelidskému systému. Z toho plyne, že naprostá většina lidstva živoří mezi výplatními dny a nedokáže myslet na nic jiného, než na peníze a jejich nedostatek. Otrokář svou levnou pracovní sílu udělal jen mnohem levnější.

Finanční trh je nemocný obžerstvím. Finanční trh je nemocný a belhavý a tedy by měl podle zákonů přírody pojít někde za křovím, aby nepřekážel životu. U zvěře by se tak určitě stalo. Ovšem lidstvo má jiné priority. Nemocnému je dovoleno zatahovat do křoví celý svůj živočišný druh. A tak se tu křičí o tom, že jsme ve vážné finanční krizi, i když je ve vážné finanční krizi pouze jejich nesmyslný systém, který zotročuje na oko svobodné lidi. Tato morová rána dokáže sehrát dokonalé divadlo, abychom se před smrtí ještě pobavili. Ale ano, my zemřeme, systém bude věčný. Tomu nic není.