VE ŠKOLÁCH SE UČÍME POHÁDKY

 

Je rok 1993 a na pultech amerických a dalších světových knihkupectví se objevuje nová kniha , zabývající se původem lidského druhu. Má úctyhodných 900 stran, překypuje odbornými detaily, odkazy či rejstříky a vychází pod hlavičkou amerického vědeckého nakladatelství BBT Science Books. Zkrátka vypadá to jako další vědecká publikace pro úzký okruh vzdělanců. Jenže tato kniha se liší ode všech, které za posledních sto let vyšly, a akademikům pěkně "zvedne mandle". Zakázaná archeologie, jak se dílo příznačně jmenuje, zahrnuje a dokládá tisíce provokativních "nepatřičných" nálezů, které z pohledu jejich zastánců drtí známou verzi pravěkých dějin. A přitom ji napsali lidé z prostředí mimo obor archeologie - americký spisovatel a amatérský historik Dr. Michael A. Cremo a americký matematik Dr. Richard L. Thompson, jenž před lety spoluzaložil institut pro studium indických véd. Kniha je však odvedená po formální stránce tak dobře, jako by ji psali profesionální archeologové, a je natolik odborná, že musí vyjít ještě její druhá verze pro obyčejné čtenáře: Skrytá historie lidstva. Ta se stává nejprodávanější knihou roku 1994 s tematikou archeologie.

Obě knihy staví dosud nedotknutelnou teorii jediné vývojové linie člověka takříkajíc na hlavu. Tyto knihy by neměly tak mocný dopad , kdyby nebyly sestaveny podle všech vědeckých zásad a kdyby autoři veškeré důkazy pečlivě nedoložili, a to včetně popisu odborných metod a přesného popisu uložení nálezů. A co že se v nich tvrdí? "Závěry vědecké obce naprosto nekorespondují se stavem a procesy objektivní přirozené reality." Jinými slovy, stávající archeologové nám prý povídají dokonalé pohádky. Odvážné? Pravdou je, že když roku 1859 vydává britský přírodovědec Charles Darwin (1809 - 1882) svou publikaci "O původu druhů", ve které předestírá svou evoluční teorii, také není archeologem a rovněž vyvolá naprostou hysterii a široký odpor - ještě větší než dnes. A také je pravdou, že od dob Darwina prakticky nikdo se zásadním zpochybněním jeho teorie nepřišel.

Akademikové knihu pochopitelně odsuzují  pro údajný nedostatek vzdělání jejich autorů. Všichni doufají, že se na knihu zapomene. Roku 1996 však vysílá americká NBC pořad pod názvem "Tajemství původu člověka", vytvořený na základě Cremovy a Thomsonovy knihy. Odveta konzervativní obce je neúprosná. NBC je zaplavena kvanty rozhněvaných dopisů. Autoři pořadu jsou v nich označováni za podvodníky a celé vysílání za "ostudnou mystifikaci". To je však jen začátek. Akademikové se snaží televizi NBC donutit, aby reprízu veleúspěšného pořadu neodvysílala.  Když se jim to nepodaří, podnikají krajní útok: žádají vládní Federální komisi pro sdělovací prostředky (FCC), aby NBC vysílání pořadu zakázala. Podle řady právníků by šlo o porušení svobody slova a pmezování svobody podnikání...

(Poznámka: Ale našim akademikům se podařilo pořad "Detektor" zrušit!!!)

Nálezů odporujících oficiální teorii jsou stovky, ba tisíce. proč nejsou brány v úvahu? Někteří jsou přesvědčeni, že jde o ohromné spiknutí, jiní se to snaží popřít a další jsou přesvědčeni, že jde o úmyslný důsledek až příliš bázlivé vědecké praxe. Doposud publikované nálezy poukazují na to, že moderní Homo sapiens čili člověk moudrý je tu nějakých 100 000 - 200 000 let. Ve skutečnosti, jak dokládají odfiltrované a autory "Zakázané archeologie" opět setříděné důkazy, je možné, že se po matičce Zemi prochází již celé miliony let. Zdá se, jako by ignorace důkazů, které odporují stávajícím teoriím, dávala vzniknout dvěma vědám. Jedna je ta, která se učí ve školách a připomíná sbírku důkazů podporujících staré teorie. Druhá je ta, které se věnuje úzký okruh často stejně vzdělaných nadšenců a pídí se po pravdě nezávisle na tom, zda jsou její poznatky pravděpodobné a odpovídají stávajícím teoriím. O tomto rozkolu vzniká celá kniha. Cremův "Dopad Zakázané archeologie" zahrnuje korespodenci mezi oběma skupinami a zkoumá důvody, proč kniha "Zakázaná archeologie" tolik šokovala. Ale ani tento počin k přepsání učebnic zatím nevedl.

A o co vlastně jde? O důkazy jako je moderní kladívko nalezené v geologické vrstvě 135 milonů let staré, důkazy o bílé rase v Číně navzdory mínění, že Čína je a vždy byla domovem pouze drobných Asiatů (mumie árijských Číňanů nalezených v 70. a 80. letech minulého století). Dále společné stopy člověka a dinosaura, 5 milionů let stará zkamenělá podrážka moderní obuvi, kde je zcela zřetelný dvojitý steh, osmikarátový zlatý řetízek nalezený v miliony let starém kousku uhlí, nebo španělské dělo ze 17. století, které bylo vyzdvihnuto potápěči z mořského dna, které však neobsahuje dělostřelecký bronz, ale podivnou slitinu mědi a platiny, ačkoli platina je objevena až v roce 1740. Lidské nehty zarostlé do masivního bloku 360 - 408 milionů let starého pískovce, měděná hranatá mince, která byla vyrobena zřejmě strojově, ale nalezena byla v hornině staré 200 000 až 400 000 let, a mnoho dalších...

(Zdroj: Enigma 11/08)