MARS STÁLE ZÁHADNĚJŠÍ

Je příliš šílená představa, že na Marsu stále operují neznámá stvoření, která rozhodují o tom, co lidstvo smí na této planetě zdokumentovat a na co si zatím musí nechat zajít chuť? Jak již víme, od roku 2004 se po povrchu Rudé planety prohánějí dvě robotická vozítka. Zatímco jedno pomalu, ale neúprosně podléhá drsným podmínkám, druhé pečlivě ošetřuje neznámý údržbář. To není apríl, ale oficiální vědecká zpráva! Robota Opportunity "něco" pravidelně zbavuje nánosů prachu. Díky tomu si už dávno přesluhující zařízení nadále drží vysokou výkonnost.

"Tyto vzrušující a nevysvětlitelné případy čištění udržely Opportunity v opravdu velké formě," řekl magazínu New Scientist vedoucí odpovědného vědeckého týmu Jim Erickson. Za marsovských nocí, kdy vozítko "spí", ho cosi zbavuje nánosů prachu na solárních panelech. Díky tomu tyto články pracují opět téměř na maximum - 900 watthodin vyrobené elektřiny na den.  V jednom období svého pobytu na Rudé planetě přitom robot Opportunity ze sluneční energie kvůli velkému znečištění získával jen 500 watthodin za den. Se situací vozítka Opportunity kontrastuje stav jeho dvojčete Spiritu, jenž se nachází na opačné straně planety. Příkon elektrické energie z jeho slunečních článků už klesl na pohých 400 watthodin na den. Špína se ho stále drží.

Má Spirit smůlu, že se nepohybuje ve správném rajonu a kosmičtí údržbáři to k němu mají poněkud z ruky, nebo právě naopak působí poblíž jejich základny a není žádoucí, aby odhalil, co má zůstat skryto? Připomeňme, že to byl právě Spirit, který vyslal k Zemi snímky záhadných postav v poušti. A byl to znovu Spirit, který poté vyfotografoval objekt, nápadně připomínající lidskou lebku. Americký badatel Joseph P. Skipper je přesvědčen, že jde o pozůstatky kostry obřího humanoidního tvora.

"Všimněte si hladkého kulatého tvaru čela, tmavých očních důlků, kostního můstku mezi oběma stejně vzdálenými očními jamkami, tvaru nosu a otvoru pro ústa. To vše připomíná anatomicky správnou humanidní lebku." Zároveň vyslovil podezření, že NASA snímek před zveřejněním záměrně upravila tak, aby se na první pohled nedalo rozeznat, co vlastně znázorňuje, aby se mohla znovu rozehrát stará píseň o náhodné hře světla a stínu. "Zatímco horní část objektu je pevná a rozhodně konzistentní, dolní polovina lebky vypadá na původním snímku poněkud nepřirozeně... Tmavší místa na obrázku jsou rozmazána. To je typické pro klamnou, uměle přidanou informaci ve srovnání se skutečnými pevnými povrchy, jako je lebka ležící na zemi. Podle mého názoru právě toto falšování snímku, které zatemňuje objekt, mu dává mnohem více věrohodnosti. Někdo nechtěl, abychom obraz dokázali přiměřeně rozpoznat."  Úřad je podezírán, že určité materiály záměrně utajuje. A že některé sondy odhalily na Marsu daleko více, než bylo oficiálně sděleno.

Kamery americké sondy Mars Observer byly schopny rozlišit na povrchu planety předměty o velikosti jednoho metru čtverečního. Dokud byla na cestě, vše klapalo, jakmile dorazila k Marsu  a měla začít vysílat, spojení se přerušilo a už se ho nepodařilo obnovit. Jenže tentokrát mohlo být vše jinak. Richard Hoagland, který původně pracoval v NASA jako vedoucí skupiny vědců, sesbíral různé indicie a dospěl k závěru, že Mars Observer byl naprogramován tak, aby, až doletí k Marsu, bylo rádiové vysílání přerušeno automaticky. Za takové situace je obvyklé sondu "resetovat". NASA to však neudělala. Podle Hoaglanda proto, že sonda ve skutečnosti vysílala - ale ne rádiové vlny, ale laserové signály. Ty mohl tehdy zachytit jen jediný přístroj, takzvaný vysokorychlostní fotometr na Hubbleově teleskopu. A právě tento přístroj si američtí astronauti i s nashromážděnými záznamy vyzvedli při opravě teleskopu v prosinci roku 1994.

Tak jak to vlastně je? Kdo nám tají, co se na Marsu skrývá? Jsou to jeho neznámí obyvatelé, nebo jejich spojenci u nás na Zemi? Podaří se konečně objevit důkaz, že na této planetě existoval - nebo snad stále existuje - inteligentní život? Hrdinové Akt X se možná mýlili. Pravda není tam venku. Máme ji přímo před nosem,

jen ji nedovedeme odhalit.

(Vybráno z knížky Arnošta Vašíčka "Vesmírné přízraky. Odkud a proč přicházejí.")

Další záhady Marsu: ZDE

a ještě ZDE