CHLAPEC SE ZLÝM POHLEDEM

Svědectví jedné starší ženy z Moravy - tohle se stalo koncem šedesátých let minulého století, na jedné základní škole, kam nastoupila jako mladá učitelka. Paní Lenka vypráví:

"Nastupovala jsem kvůli nemoci až v polovině září. Doufala jsem, že mne kolegové přátelsky přivítají. Místo toho ve sborovně vládlo jakési tísnivé ticho. Jozífek, jak mu všichni říkali, zkušený a všemi oblíbený učitel, zahynul dva dny předtím při autonehodě. Teprve později jsem se dozvěděla, co se vlastně přihodilo." Mladé ženy se ujala starší učitelka, která ji svým varováním trochu vylekala: "Dávej si pozor na Mirka z 5.A. Nikdy ho za nic nekritizuj a hlavně se mu nedívej do očí. Má v nich něco strašně zlého. Na koho se nenávistně podívá, toho stihne nějaké neštěstí." Lenka se zpočátku domnívala, že její kolegyně žertuje. Stejný názor však sdíleli i ostatní pedagogové. Jen nebohý Jozífek se prý odmítl nátlaku tohoto zla podřídit. Klasifikoval Mirka spravedlivě podle jeho znalostí, a když ho obávaný žák vulgárně urazil, uštědřil mu před celou třídou výprask. Ještě téhož odpoledne naboural do učitelova auta jiný řidič, vůz začal hořet a neústupný kantor uhořel. Několik dětí z 5.A., které se Mirkovi při vykonávání trestu nejvíce smály, prý zase ulehlo s podivnou horečnatou nemocí.

Mladou učitelku varování kolegů zpočátku vyděsilo, ale už za pár hodin nabyla přesvědčení, že jde jen o nesmyslnou pověrčivost. Hned druhý den měla možnost postrach školy poznat osobně. Nevýrazný, lehce obézní kluk seděl v první lavici a jako jediný při vstupu učitelky nepovstal a očividně se bavil Lenčinými rozpaky. Dívka se rozhodla odpovědět protiútokem. "Vidím, že Mirka bolí nožičky," usmála se nenuceně. "To je určitě z toho, jak celý den seděl u stolu a učil se. tak pojď k tabuli! Ukážeš nám, jak umíš dělit!"

O chvíli později se chlapec posadil s nedostatečnou. celá třída strnula v napjatém tichu. Mirek se otočil na Lenku a jeho pohled se tiše vpil do jejích očí. Válka byla vypovězena. Asi o hodinu později si chtěla Lenka uvařit ve sborovně kávu. Přívodní šňůra se jí však zničehonic přetrhla v ruce a dívku zasáhl přímý výboj elektřiny. nebýt jejího silného srdce, nemusela už být mezi živými. Když se odpoledne vracela ze školy, při přecházení silnice o cosi zakopla a upadla. Pak uslyšela skřípění brzd a u její hlavy zastavilo kolo mohutné tatry. Že jí jde skutečně o život, poznala, když o ulici dál vypadl z okna těžký květináč a roztříštil se těsně za jejími zády.

Doma ji čekala další rána. Její přítel Tomáš spadl z okna a způsobil si bolestivou frakturu nohy. V tu chvíli povolili Lence nervy a rozplakala se. V tomto stavu nalezla dívku o hodinu později její maminka. Dcera jí se slzami v očích svěřila své trápení. Zkušená žena si však věděla rady. Beze slova odešla a za chvíli se vrátila se starobylým růžencem. "Pověs si ho kolem krku a nic se neboj," usmála se na Lenku. "Tenhle růženec je posvěcený a odvrátí od tebe všechno zlo. Tvoje babička ho kdysi koupila v Lourdech. Temná síla se od něho odrazí a vrátí se zpět k tomu, kdo ji vyslal."

Příští ráno šla do školy s menším strachem. Kolegové ji vítali s nadšením, protože už moc nedoufali, že ji ještě někdy uvidí. Také žáci z pátého ročníku radostně vyskočili z lavic, jen obávaný Mirek seděl jako přibitý. Tvář se mu zkřivila vztekem a znovu upřel na učitelku svůj pohled. Moc růžence ale zřejmě byla silnější. Lence se nic zlého nestalo, zato hoch skončil špatně. Netrvalo dlouho a do sborovny vběhl tělocvikář s vyděšenou tváří, že Mirek je mrtvý. V jednu chvíli prý se chytil za srdce a zhroutil se, nepomohlo mu ani umělé dýchání.

Úmrtím chlapce se zlým pohledem spadl kámen ze srdce nejen učitelům, ale i všem žákům. Jak se později ukázalo, hocha se báli také jeho rodiče. Nikdo ale nezjistil, odkud jeho síla pocházela. Důstojný pán soudil, že byl posedlý ďáblem. Biotronik by dnes patrně prohlásil, že se u mladíka projevila psychokinetická energie, obdobná projevům takzvaného poltergeista. Nebo že by přece jen šlo o výjimečnou shodu náhod?

(Ing. Vladimír Červinka v časopisu Magazín 2000 záhad, číslo 20/08)