MODLITBA PŘIJÍMÁNÍ

- Přijímám se takový, jaký jsem.

  -   Přijímám své silné i slabé stránky, svůj talent a své nedostatky, své úspěchy a své chyby.

  -   Plně se přijímám jako lidská bytost.

-   Přijímám, že jsem tu abych se učil a rostl, a přijímám to, že se učím a rostu.

 -  Přijímám osobnost, kterou jsem získal, přijímám svoji sílu uzdravovat a měnit.

-    Přijímám sám sebe bez jakýchkoli podmínek nebo výhrad.

-   Přijímám to, že v jádru mé bytosti je dobro, že mou podstatou je láska a uznávám, že na to občas zapomenu.

     - Plně se přijímám v tomto přijetí, nacházím vždy prohlubující se vnitřní sílu.

   -  Z tohoto bodu vnitřní síly plně přijímám svůj život a otevírám se ponaučením, která jsou mi dnes nabídnuta.

    -  Přijímám to, že v mé mysli jsou jak strach, tak i láska a přijímám svou sílu rozhodnout se, kterou z těchto dvou možností chci skutečně prožívat.

    -  Připouštím, že prožívám pouze výsledky svých vlastních rozhodnutí.

    -  Přijímám chvíle, kdy si volím strach jako součást svého procesu učení a léčení a přijímám to, že mám potenciál a sílu si v jakékoliv chvíli zvolit lásku místo strachu.

     - Přijímám chyby jako součást mého růstu, takže jsem vždy ochoten si odpustit a dát si novou šanci.

     - Přijímám to, že můj život je vyjádřením mých myšlenek, zavazuji se k tomu, že spojím své myšlenky každý den více a více s myšlenkou na  lásku.

     - Přijímám to, že jsem vyjádřením této lásky. Ruce, hlas a srdce lásky na Zemi.

    -  Přijímám svůj vlastní život jako požehnání a dar.

   -  Mé srdce je otevřeno pro přijímání a jsem velmi vděčný.

    - Nechť se vždy podělím o dary, které jsem dostal plně, volně a s radostí.

                                                            Amen.

 

zdroj