MODLITBA LÁSKY (slovensky)

egypbar002.gif

egypbar002.gif

OTEC náš, ktorý si v našich srdciach
posväť sa Láskou meno Tvoje
príď Kráľovstvo Lásky Tvojej.
Buď vôľa Tvoja, ako v Nebi, tak na Zemi,
tak i v celom Stvorení.
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes
a odpusť nám svojou Láskou a Milosťou naše viny,
ako i my odpúšťame s Láskou všetkým tým,
ktorí sa proti nám previňujú.
A preveď nás Láskou svojou, cez akékoľvek pokušenie.
Nech Láskou Tvojou sme zbavení
od všetkých negatívnych nánosov na našich srdciach.
Nech Tvoje kráľovstvo Lásky je večné naveky,
ako v Nebi, tak na Zemi, tak i v celom Stvorení.
V mene OTCA, Syna a Ducha Svätého. Amen.

ZDROJ

egypbar002.gif

egypbar002.gif