LÁSKA

Lásko, která jsi stvořila vesmír,

nedej zahynouti hvězdným světům lidskou rukou.

Lásko, která jsi stvořila Zemi,

nedej zahynouti své planetě lidksým počínáním.

Lásko, která jsi stvořila přírodu živou i neživou, nedej jí zahynouti silou,

kterou vymyslil lidský rozum.

Lásko, která jsi stvořila člověka,

nedej vyhynout lidskému rodu samovraždou.

Jsme tvoje děti, Lásko otcovská,

a proto nás zachraň.

Jsme tvoji sourozenci, Lásko ukřižovaná,

a proto nás nevydej smrti.

Jsme tvoji křtěnci, Lásko duchovní,

a proto s námi zůstaň.

Amen.