VĚŘTE - NEVĚŘTE

Photobucket

Photobucket

John Smallman, 5-Máj-2010

Priemyselné národy sú v stave nepokoja kvôli neudržateľným dlhom, ktoré niektorým vznikli a ostatní dovolili. Vaše menové trhy sú zmätené a neschopné rozhodnúť, ktorá mena, ak vôbec niektorá spoľahlivá. Nepokoj bude pokračovať niekoľko mesiacov, a bude viesť ku ďalšej ekonomickej kríze pred konečným pádom svetových finančných trhov neskôr v 2010.

Bude veľa hnevu, strachu, obviňovania a všeobecný zmätok než sa stabilita a spoľahlivosť vrátia na trhy skoro v roku 2011, keď do činnosti vstúpi nový peňažný a finančný systém, ktorý bol starostlivo navrhnutý aby poskytol dlhodobú stabilitu namiesto krátkodobého skreslenia.

Nenechajte sa rozčúliť keď sa trhy budú boriť v bahne a potom sa potopia, pretože toto bude len dočasná destabilizácia, ktorá je nutným predchodcom ustanovenia nového celosvetového peňažného a finančného systému. Nový systém umožní aby boli napravené pokrivenia a chyby – ktoré umožnili a podporili neprimeranosti vášho súčasného systému. Potom bude možná a uvedené do činnosti pravá globálna spolupráca úplne harmonickej povahy, a to je dobré pre všetkých a dobré pre planétu.

Keď sa ekonomická stabilita vráti, budú zavedené bezpečnostné ventily na zaistenie toho aby platobná schopnosť finančného systému nemohla byť viac ohrozovaná alebo odsávaná neviditeľnými alebo nečakanými únikmi. Investície v potrebnom, environmentálne vhodnom priemysle budú rásť, zatiaľ čo neudržateľný a ničivý priemysel postupne zníži a nakoniec zastaví činnosť.

Photobucket

S hojnosťou voľnej energie pohotovo dostupne kdekoľvek je potrebná, budú uhoľné baníctvo a ťažba a výskum ropy najprv značne obmedzené a potom nakoniec zastavené a priemysel, ktorý vyžaduje tento druh energie sa stane prekonaným. Vyčistenie a náprava škody, ktoré tieto v zásade barbarské priemyselné konglomeráty spôsobili bude hlavná úloha v niekoľkých nasledujúcich rokoch a na zaistenie toho aby toto bolo vykonané čisto a účinne bude poskytnutá, vo vašich pojmoch, technologicky veľmi pokročilá pomoc.
Svetová bieda bude úplne utíšená, keďže každého energetické a potravinové potreby budú lokálne hojne dostupné, čo odstráni potrebu väčšiny hlavnej celosvetovej dopravy tovaru. Rýchlosť ktorou bude vaše zničené prostredie obnovené a vyliečené vás ohromí.

Keď pokojná, inteligentná a harmonická spolupráca vo všetkých oblastiach vašich životov nahradí stresujúci, súťaživú a konfrontačnú disharmóniu, ktoré bola bežná na vašej planéte tak dlho, osobný stres a úzkosť sa rozpustia, čo povedie k obrovskému zníženiu ochorení a zlého zdravia. Nezdravé životné štýly ustúpia keď všetci začnete nachádzať radosť, mier a lásku v každom okamihu vášej existencie a toto odstráni potrebu unikať od neustáleho tlaku problémov prežívania s ktorými tak mnohí z vás v súčasnosti zápasíte. Jedným z následkov týchto zmien životného štýlu bude udivujúci pokles v závislom správaní každého druhu – drogy, alkohol, potrava, hnev, zneužívanie a všetky formy zvráteného správania ako manipulácia, ovládanie, obviňovanie, hanobenie a sekírovanie druhých – bude nahradené vzájomným prijatím vo veľkom rozsahu ako bytosti, ktoré je treba si vážiť, ctiť a vrúcne milovať.
Potreba vynucovacích orgánov pominie, pretože keď ľudia majú ku sebe navzájom úctu a prijímajú sa ako rovnako oprávnených a hodných členok spoločnosti, zlé chovanie, ktoré zvykli zastaviť a predchádzať vynucovanie orgány už nebude veľký problém. Mierumilovná, priateľská a nadšená spolupráca všade nahradí právne presadzovanú organizáciu, manipuláciu a ovládanie ľudí.

 

Photobucket

 

Photobucket

Photobucket

Táto vlna zmeny v postoji a presvedčeniach ktoré ľudstvo chová a vyjadruje je vedúca múdrosť, ktorá vás privedie pevne pozitívne a vzrušene do Zlatého Veku v ktorý ste dúfali tak dlho. Jeho príchod je bezprostredný. Tak začnite prispôsobovať svoje postoje v príprave na váš prechod do plného vedomia – tým že si nebudete veci brať osobne a odmietaním toho že budete urazení správaním druhých. Ak sa iní správajú zle alebo bezmyšlienkovite, pochopte, že sú zvedení svojou vlastnou bolesťou, a namiesto toho aby ste reagovali podobným spôsobom, radšej ponúknite súcit a podporu. Vskutku, mnohí z vás už toto robia – máte všetkých skúsených ľudí reagujúcich pokojne a milo v sporných situáciách a vy všetci máte v sebe milujúcu múdrosť ktorá vám umožňuje konať podobne. Dovoľte tej múdrosti aby viedla vaše reakcie v každej situácii a tešte sa v mieri a radosti ktorú prináša do vašich životov.

Je čas ukončiť hru viny! Je veľmi bolestivá, prebiehala už príliš dlho a vôbec nemá úspech pri riešení záležitostí, ktoré údajne rieši. Keď robíte chyby, priznajte ich, ospravedlňte sa a spolupracujte pri ich náprave. Keď iní robia chyby, namiesto toho aby ste ich obviňovali a súdili, ponúknite pomoc pri náprave vzniknutého stavu vecí.
Láskavá ohľaduplná spolupráca je hojivá masť, ktorá umožní nápravu každej chyby s najmenším množstvom dodatočnej škody. Vy všetci máte silu, múdrosť a lásku správať sa tak; tak to robte, a pozerajte v úžase ako svet rovnako odpovedá. Láska je odpoveď v každej situácii.

S veľkou láskou, Saul
Preklad: SiR

 

Photobucket

 

 

Photobucket