GLOBÁLNÍ PROBOUZENÍ

Spoluzakladatel Trilaterální komise říká, že roztržky mezi elitami, v kombinaci s probuzením lidstva na celém světě, překáží tahu k celosvětové vládě.
Ve svém posledním projevu v Council on Foreign Relations v Montrealu spoluzakladatel Trilaterální komise, spolu s Davidem Rockefellerem, a pravidelný účastník Bilderberg Zbigniew Brzezinski varoval, že "globální politické probuzení", v kombinaci s bojem mezi elitou, hrozí, že vykolejí vlak směřující k celosvětové vládě.
Brzezinski vysvětlil, že globální politické vedení se stalo "mnohem diverzifikovanějším, oproti tomu, jak to bylo relativně ještě nedávno", poukázal na vzestup Číny jako geopolitické mocnosti, a na to, že globálnímu vedení v kontextu G20 "chybí vnitřní jednota, kdy jsou mnozí členové v bilaterálním antagonismu".
Jinými slovy, globální elita válčí mezi sebou a to ohrožuje snahu zachránit agendu globální vlády, která zdá se prohrává téměř na všech frontách. Brzezinski pak vysvětlil další významný faktor, a to, že "poprvé v celé lidské historii je lidstvo politicky probuzeno - to je totálně nová realita - ve většině lidské historie nevídaná."
Brzezinski pokračoval: "Celý svět se politicky probouzí," a dodal, že na celém světě jsou si lidé vědomi toho, co se děje politicky, a jsou si "vědomě vědomi globálních nespravedlností, nerovností, nedostatku respektu, vykořisťování".
"Lidstvo je nyní politicky probuzené a neklidné," řekl Brzezinski, a dodal, že toto, v kombinaci s roztříštěnou elitou, "vytváří mnohem obtížnější kontext pro jakoukoliv velkou mocnost, včetně stávající hlavní velmoci, Spojených států."
Během následující části otázek a odpovědí byl Brzezinski dotázán, jestli si myslí, že by OSN měla nahradit jiná organizace, jako de facto "světová vláda", na což Brzezinski odpověděl: "Měla by existovat taková organizace," než pak poukázal na to, že OSN ji ve své současné roli není.
Jak text na konci videa činí jasným, Brzezinského připuštění, že lidstvo prošlo politickým probuzením, není pro elitu pozitivním vývojem.
Ve své knize z r. 1970 Mezi dvěma věky: Úloha Ameriky v technotronické éře, Brzezinski napsal následující:

"Do technotronické éry patří postupné objevování se více kontrolované společnosti. Taková společnost by byla ovládána elitou, neomezenou tradičními hodnotami. Brzy bude možné provádět nepřetržité šmírování každého občana a udržovat aktualizované kompletní svazky obsahující dokonce i ty nejosobnější informace o občanech. K těmto svazkům budou mít autority okamžitý přístup."

K "elitě", o které se Brzezinski zmiňuje, patří mnoho těch, kteří navštívili jeho projev na setkání CFR. Globální politické probuzení, které Brzezinski probíral, je součástí odporu vůči společnosti ovládané právě touto elitou, a vůči systémům kontroly, zotročování a šmírování, které uvalila na lidskou rasu v honbě za "kontrolovanější společností" a celosvětovou vládou.

(ZDROJ - najdete zde video z vystoupení p.Břežinského - pouze anglicky)