SLIBY -  CHYBY

 
 

„Co slíbíš, to splň! Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.

(Kniha Kazatel, kapitola 5, verš 4)

 

 

Je nás mnoho, kteří pořád jen zápasíme a nic se nám nedaří. Je mnoho příčin, proč tomu tak je. Třeba naše mysl nemůže nic kloudného stvořit, když je naše mysl nekultivovaná a chová se jako ožralá opice… Třeba nic nevíme o své duši a jednáme proti ní. Třeba jsme svou duši uvěznili v temné kobce a život jaký žijeme je výsledkem tohoto spoutání duše. Možná vůbec nevíme, že je možné vzít svůj život do vlastních rukou a tvořit svůj osud podle svého přání. A nebo zápasíme s karmou… (Ale karma se také dá smazat a opravit!) Možná jsme jen líní, možná všechnu duchovní práci děláme polovičatě, možná nás svět a doba uvěznili v bludném kruhu zápasu s nedostatkem a všemi možnými i nemožnými protivenstvími. Jednou z možností, proč se nám nedaří jsou SLIBY A PŘÍSAHY, které jdou s námi z mnoha minulých životů. Kolikrát jsem byla jeptiškou, knězem, vůdcem slibujícím hory-doly a podobně? Málokdo z nás má dokonale zmapované své minulé životy, ale jisté je, že jsme toho naslibovali opravdu hóóódně nejen v životech minulých, ale v tom současném. Myslím, že se snad ani nenajde jeden jediný člověk, který si nenese zátěž nějakého toho slibu či přísahy. Pravda, existují i jiné přísahy, nejen ty, které dobrovolně nasilu podstupují mniši a jeptišky při vstupu do řádu. Například přísahy věčné lásky a věrnosti jako důkaz lásky věrné až za hrob… Třeba jsem takový bláhový slib pronesla před staletími, či tisíciletími, ale energeticky tento slib, přísaha nebyla zrušena a táhne se s námi jako stín, neseme si to ze života do života jako těžkou, otrockou kouli na noze. Co s tím? No co – pokusme se to zrušit. Jak? Toto je jedna z možností:

V klidu se usaďte, zapalte si svíčku. Je potřeba, aby vás během asi půl hodiny nikdo nevyrušil. Obraťte se na svého duchovního vůdce, Vesmír nebo Ježíše a poproste jej o zrušení slibů a přísah. Můžete říct třeba toto: V hluboké úctě a pokoře prosím Tebe, Ježíši (Univerzum, Stvořiteli, moji andělé,mé Vyšší Já a tak podobně – dle vašeho založení či naturelu) o zrušení všech svých slibů a přísah ze všech minulých životů, ze všech časů a dimenzí. Žádám o zrušení všech následků těchto slibů a přísah ať již byly proneseny nevědomě, pod tlakem okolností či jinak a to v celém rozsahu tak, aby byla opět nastolena harmonie v celém mém bytí tělesném, duševním i duchovním. Děkuji.

Na pět minut se zahleďte do plamene svíčky a modlete se nebo meditujte, jak jste zvyklí. Pak proneste: Prosím o odpuštění všechny, koho mé nesplněné sliby a přísahy poškodily, žádám o odpuštění svou duši a odpouštím všem.

Dalších pět minut meditujte nebo se modlete.

Pak řekněte: Žádám tě, Ježíši (Universum,Zdroji,andělé…) o rozložení všech negací, které s sebou mé sliby a přísahy nesly,  na živly tak, aby nikomu nebylo uškozeno. S láskou, vděčností a hlubokou pokorou přijímám Světlo, pročištění, osvobození a Lásku a posílám Světlo a Lásku všem bytostem.

Pokud můžete, dalších pět minut se modlete nebo meditujte, nakonec poděkujte Ježíši i své duši a zhasněte svíčku. To je vše. Podobným způsobem můžete zpracovat všechna prokletí, zlobu či zášť či jakákoliv další negativa,které  jste ve svých minulých životech (nebo i vtom současném životě) vyřkli, prožívali či nevědomě nebo i vědomě praktikovali.