SÍLA MODLITBY

 
 
Celé čtyři roky jsem dělala na pile v Řečici. Můj manžel ještě mnohem déle. Tahle pila již neexistuje, mezičasem byla zrušena. Pila byla rozdělena na "horní" a "dolní". Na "dolní pile byla těžká práce pro chlapy - řezaly se kmeny stromů na prizmy a ty se pak řezaly na prkna. Na "horní" pile se řezala prkna různých délek a ztloukaly se palety - většinou jsem pracovala právě zde. Občas se stalo, že mne mistr nechal na "dolní" pile. V ten den, na který teď vzpomínám, jsem pracovala s manželem na "dolní" pile. Vůz plný odkorů jsme vytáhli před pilu a bylo potřeba to celé zapáskovat. Dělalo se to pomocí hrubé, černé, ale velmi pevné pásky a takové malé mašinky, kterou se páska dotahovala a ustřihovala. Můj muž páskoval ty odkory, když zničeho nic páska praskla a on se skátil jako podťatý strom na zem - na beton a kolejnice! Hrůzou jsem téměř zkameněla, ale můj manžel se začal zvedat, jakoby se nic nestalo. V té chvíli mi Ježíš řekl: "Kdyby jsi se nemodlila, byl by mrtvý."
Manželovi se nic nestalo - žádný škrábanec, žádná boule - jakoby spadl do vaty...
Pro mne je to jasný důkaz, jak mocná je modlitba a vztah s Ježíšem. Mnoho zlého od nás odvrátil a mnohokrát nám i život zachránil právě jen díky modlitbě a mému hlubokému vztahu s Ním.
Možná se vám zdá, že modlitba nemá žádnou cenu, že v dnešní době je směšné se modlit a spoléhat na "vyšší" sílu. Já však vydávám svědectví, jak mocná je modlitba. Zvyk pravidelně se modlit a pěstovat vztah s Ježíšem nás ochrání i ve chvílích, kdy netušíme, jak velice pomoc "shůry" potřebujeme.
Pro mnoho lidí je vztah k Ježíši nepřijatelný, nejen z toho důvodu, že křesťané často nejsou dobrým příkladem. Důvodů, pro které lidé Spasitele odmítají, je mnoho.  Můžete však navázat a pěstovat vztah třeba s Bohem Otcem, se Stvořitelem, nebo Zdrojem veškerého dobra a lásky.