VÍC JAKO 150 LET MRTVÁ A PŘECE STÁLE JAKO ŽIVÁ, JAKOBY JEN SPALA...

 

 

Bernadetta Sourbirous – to byla dívenka, které se Matka Boží zjevovala v Lurdech v roce 1858. Celý svůj krátký život byla nemocná, trápilo ji astma.

11.12.1878 Bernadetta ulehla v agonii, jež trvala čtyři měsíce. Když jí bylo pětatřicet let, vydechla naposledy. Dne 19.4.1879 byla triumfálně pohřbena. Vládlo obecné přesvědčení, že je to pohřeb světice. Dne 20.9.1908, po 29 letech, bylo její tělo exhumováno a bylo nalezeno zcela pružné a neporušené. Bylo uloženo do velké zasklené truhly a veřejně vystaveno v klášterní kapli v Neversu, kde je mohou spatřit poutníci dodnes. Dne 14.6.1925 Bernadettu prohlásil papež Pius XI. za blahoslavenou. Jejímu prohlášení za svatou dne 8.12.1933 bylo v chrámu svatého Petra v Římě přítomno 80 tisíc osob.