SVAHILSKÝ "OTČE NÁŠ"

 

Baba yetu - "Otče náš" svahilsky. Svahilštinu neovládám, proto nemůžu posoudit, zda se opravdu jedná o tuto modlitbu ve zpívané formě. Posuďte sami: