TOBĚ, JEŽÍŠI

Jdu prašnou cestou polní

Slunce září a svítí

Všechno kolem voní

Srdce mé k Tobě letí

V jásavém štěstí

Duše zpívá

Jak krásné je Tvé objetí

Skřivánčí trylky chválu Ti pějí

Nebe i oblaka

Duši mou konejší

Ty tady jsi

Ruku v ruce jdem

Tou cestičkou prostřed polí

Srdce k srdci mluví

Ty středem jsi srdce mého

Srdce mé maličké

Vprostřed Tvého

Blaženost Lásky Tvé

Naplňuje všechno

Země, nebe i nebeské ptactvo

Cítí Tvou blízkost

Tvou lásku

Která je nadevšechno