ČERNOBYL A UFO

* Očití svědci říkají, že pozorovali UFO vznášející se nad narušeným reaktorem.*

 

K výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu došlo 26. dubna 1986 v 1:23 ráno a do atmosféry byly chrleny tuny radioaktivních zplodin. Strojovna čtvrtého bloku elektrárny byla v plamenech a oheň se chystal přeskočit k třetímu bloku. Hasičům se oheň podařilo uhasit až o několik hodin později. Mnozí z nich později zemřeli na následky těžkého ozáření.

O Černobylské havárii už bylo napsáno mnoho, v Rusku i v cizině. Zdá se, že fyzikální povaha tragédie byla předurčená, právě tak, jako lidé, kteří za ni nesli odpovědnost. Na čtvrtém bloku elektrárny měly být provedeny plánované opravy. Před jeho odstavením se však správa elektrárny rozhodla provést několik testů. Dodávka páry k jednomu turbogenerátoru měla být odstavena, aby bylo možné zjistit, jak dlouho dodává generátor elektrický výkon za využití setrvačnosti rotoru. Experiment nebyl dobře připraven. Současně probíhal ještě další test: měření vibrací odstavované turbíny.

Obsluha začala snižovat přívod páry ke generátoru 25. dubna v jednu hodinu ráno. Ve dvě hodiny odpoledne byl odstaven havarijní systém chlazení reaktoru. Podle předpokladu mělo toto opatření reaktor zcela odstavit. Energetická společnost Kievenergo ovšem o těchto testech nic nevěděla, takže její dispečer zasáhl a zabránil odstavení jednoho agregátu čtvrtého bloku elektrárny. To byl nezbytný předpoklad pro vznik obrovské tragédie, jejímiž následky dosud trpí mnoho lidí.

Ač byla exploze obrovská, naštěstí šlo jen o termická zášleh. Čtvrtá generační jednotka byla v podstatě zničena přehřátou párou. Nebyla to žádná jaderná exploze. Pro představu: V reaktoru bylo zhruba 180 tun obohaceného uranu. Kdyby tehdy došlo ke skutečnému jadernému výbuchu, zmizela by z mapy polovina Evropy.

K dispozici je řada teorií vysvětlujících proč jsme tenkrát měli takové štěstí v neštěstí. Někteří lidé zastávají názor, že zde přispěchal na pomoc jakýsi neidentifikovatelný létající objekt. Když začaly komplikace, spatřili někteří lidé kosmickou loď vznášející se nad čtvrtým blokem Černobylské elektrárny. Očití svědci tvrdí, že UFO tam viselo celých šest hodin a že ho tehdy viděli stovky lidí. Lidé o tom začali psát do tisku až dva roky po události. taková informace se samozřejmě napřed objevila v ufologických časopisech, ale obecně vzato, seriózní lidé tyto časopisy a žurnály nečtou. Zde je tedy to, co k tomu říká Michail Varitski: "Společně s dalšími lidmi z mého týmu jsme v noci jeli k místu výbuchu. Viděli jsme ohnivou kouli, která se pomalu pohybovala po obloze. Odhaduji, že měla šest nebo osm metrů v průměru. pak jsme z ní viděli vytrysknout dva paprsky karmínového světla, směřujících ke čtvrtému bloku. Objekt se vznášel nějakých třista metrů od reaktoru. Událost trvala asi tři minuty. pak světla pohasla a objekt se vzdálil severozápadním směrem."

Snížilo UFO hladinu radiace, jejíž úroveň tehdy skutečně jakoby zázrakem poklesla téměř čtyřnásobně? Jestliže ano, pravděpodobně zabránilo gigantickému jadernému výbuchu.

O tři roky později (16. září 1989) unikla ze čtvrtého bloku do atmosféry další radiace. O několik hodin později spatřila jedna lékařka na obloze nad Černobylskou elektrárnou jakýsi objekt. Doktorka Gospina ho popsala jako "jantarový". Řekla, že mohla pozorovat vrchol i dno této věci současně.

V říjnu 1990 fotografoval zničenou strojovnu Černobylské elektrárny zpravodaj denníku "Echo Černobylu" V. Navran. "Fotil jsem poškozenou horní část budovy. Velmi dobře si vzpomínám, že jsem přitom neviděl nic neobvyklého. Žádné UFO tam rozhodně nebylo. Avšak po vyvolání filmu jsem na fotografiích spatřil objekt vznášející se nad dírou ve střeše." Vypadal stejně jako ten, který popsla doktorka Gospina.

Nevypadá to, že by cizince nějak trápil osud lidstva. Mají jen starost o planetární prostředí.

(Otištěno ve WM magazínu, číslo1/2001)