ROK 2008

 

 

Lidský duch se stává "synem božím" tím, že vyzařuje energii lásky Stvořitelovy na ostatní lidi, aniž ji od nich požaduje.

(Josef Staněk, léčitel)

chiesetta.gif picture by darmarka

 

O-O-O-O-O-O

 

 

 

Všechno má určenou chvíli

a veškeré dění pod nebem svůj čas.

Je čas rození i čas umírání,

čas sázet i čas trhat,

je čas zabíjet i čas léčit,

čas bořit i čas budovat,

je čas plakat i čas smát se,

čas truchlit i čas poskakovat,

je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat,

čas objímat i čas objímání zanechat,

je čas hledat i čas ztrácet,

čas opatrovat i čas odhazovat,

je čas roztrhávat i čas sešívat,

čas mlčet i čas mluvit,

je čas milovat i čas nenávidět,

 čas boje i čas pokoje.

...

Viděl jsem lopotu,

kterou Bůh uložil lidským synům,

a tak se lopotí.

On všechno učinil krásně a v pravý čas,

lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,

jenže člověk nevystihne

začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

 Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího,

než se radovat a konat v životě dobro.

A tak je tomu s každým člověkem:

to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí,

je dar Boží.

Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky,

nic k tomu nelze přidat

ani z toho ubrat.

A Bůh to učinil,

aby lidé žili v bázni před ním.

Co se děje, bylo odedávna,

a co bude, i to bylo,

a Bůh vyhledá, co zašlo.

(Kazatel, 3,1 - 15)

 

 

O-O-O-O-O-O

 

 

 

Radost si ponechejte pro sebe, ale hrdost a pýchu přenechejte andělovi.

(Vadim Zeland)

 

 

O-O-O-O-O-O

 

 

Věci prázdné a zbytečné se vždy halí do pláště významnosti a tajemství.

(Vadim Zeland)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

Vulgárnost je především zlozvyk. Nízká třída. Jako by se člověk nemyl a chodil ve špinavém oblečení.

(Vadim Zeland)

img87/8928/jinjanjinaklo9.png

 

O-O-O-O-O-O

 

 

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

( Bible svatá, evangelium podle Matouše, kapitola 7, verš 6 - ekumenický překlad z roku 1990)

img219/4796/hezoukoddlsy5.gif

img380/779/perlorodkato4.jpg

img219/4796/hezoukoddlsy5.gif

 

O-O-O-O-O-O

 

 

Jedno procento meditujících může snížit počet nehod a zločinů v celém městě.

(Maharišiho efekt)

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

 

O-O-O-O-O-O

 

 

Nedokonalé myšlenky jsou příčinou veškerého zla lidstva, včetně chorob, chudoby a neštěstí. Když máme negativní myšlenky, "odstřihujeme" se od legitimního dědictví.

(TAJEMSTVÍ, str. 146)

img65/9236/vlmkyzl8.png

 

O-O-O-O-O-O

 

 

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

V naší společnosti jsme se spokojili s bojem proti něčemu. Bojujeme proti rakovině, chudobě, válce, drogám, terorismu, násilí. Máme sklon bojovat proti všemu, co nechceme, což v podstatě vytváří více boje.

(Lisa Nicholsová, The Secret)

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

 

O-O-O-O-O-O

 

 

img225/5403/570269b4yr1fowl1vz7.gif

Nikdo nemůže budoucí události předpovědět přesně, protože svět se neustále průběžně tvoří.

(Barbara Hand Clow, autorka knihy "MAYSKÝ  KÓD. Zrychlení času a probuzení světa")

img225/5403/570269b4yr1fowl1vz7.gif

 

O-O-O-O-O-O

 

 

img526/387/439857hze1vgnqazge5.gif

Všechno, čím jste, vytváříte sami. Jste takoví, jací jste, protože tomu věříte. Celá vaše realita, všechno, čemu věříte, je vaším vlastním výtvorem.

(Don Miguel Ruiz)

img526/387/439857hze1vgnqazge5.gif

 

O-O-O-O-O-O

 

 

img227/1402/4951d262eb10813ae118a8fqc3.gif

"A  TAK  ZŮSTÁVÁ  VÍRA,  NADĚJE,  LÁSKA  -  ALE NEJVĚTŠÍ  Z  TÉ  TROJICE  JE  LÁSKA."

(1. Korintským, 13,13)

img227/1402/4951d262eb10813ae118a8fqc3.gif

img234/556/4951d262eb10813ae118a83cl1.gif