CITÁTY A MOUDRA

 

Moudrost na duben 2006:

BOHATÝ  NENÍ  TEN, KDO  MNOHO  MÁ, ALE  TEN, KDO  MÁ Z  ČEHO  DÁVAT.

 

 

O-O-O-O-O-O

 

 

decor062.gif

"NIKDY VŠAK NEVYTVOŘÍTE SPOLEČNOST, PO JAKÉ JSTE VŽDYCKY TOUŽILI, DOKUD NEPOZNÁTE NEJVYŠŠÍ PRAVDU: CO DĚLÁTE DRUHÝM, DĚLÁTE SOBĚ. CO NEUDĚLÁTE PRO DRUHÉ, NEUDĚLÁTE PRO SEBE. UTRPENÍ DRUHÝCH JE UTRPENÍM VAŠÍM. RADOST DRUHÝCH JE RADOSTÍ VAŠÍ. KDYŽ SE TOHO VŠEHO VZDÁTE, VZDÁTE SE ČÁSTI SVÉHO JÁ."

(Neale Donald Walsch: Hovory s Bohem, druhý díl, strana 218)

decor062.gif

<br/><a  data-cke-saved-href="https://i39.tinypic.com/34haskh.jpg" href="https://i39.tinypic.com/34haskh.jpg" target="_blank">View Raw Image</a>

decor062.gif

 

O-O-O-O-O-O

 

 

ČLOVĚK MŮŽE VŠECHNO, JEN SÁM PŘED SEBOU NEUNIKNE.                 (Franz Kafka)

KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA. (Georg Bernard Shaw)

UČENÝ HLUPÁK JE VĚTŠÍ HLUPÁK NEŽ NEUČENÝ. (Moliére)

CHUDOBU NESTVOŘIL BŮH. VYTVOŘILI JSME JI MY, JÁ I TY, NAŠÍ SOBECKOSTÍ.  (Matka Tereza)

NA VYSOKÉ MÍSTO SE DOSADÍ POMATENEC, KDEŽTO SCHOPNÍ ZŮSTÁVÁJÍ DOLE.  ( Kazatel 9,17)

FALEŠNÝ PŘÍTEL JE JAKO STÍN, JDE S NÁMI, JEN KDYŽ SVÍTÍ SLUNCE. (Isabel Cristina Ferreirová)

ZÁZRAKY SE NEDĚJÍ V PROTIKLADU K PŘÍRODĚ, NÝBRŽ POUZE V PROTIKLADU K TOMU, CO O PŘÍRODĚ VÍME. (Sv.Augustin)

VŠECHNY ŘEKY SPĚJÍ DO MOŘE A MOŘE SE NEPŘEPLNÍ. DO MÍSTA, Z NĚHOŽ VYTÉKAJÍ SE ZASE VRACEJÍ K NOVÉMU KOLOBĚHU.                                 (Kazatel 1,7)

PRAVDA SE NESMÍ ZAMĚŇOVAT S NÁZOREM VĚTŠINY. (Jean Cocteau)

VLÁDNOUT SÁM SOBĚ JE NEJVĚTŠÍ VLADAŘSKÉ UMĚNÍ. (Seneca)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

MOUDROST  NA  KVĚTEN

"VŠECHNY ŘEKY SPĚJÍ DO MOŘE A MOŘE SE NEPŘEPLNÍ. DO MÍSTA, Z NĚHOŽ VYTÉKAJÍ, SE ZASE VRACEJÍ K NOVÉMU KOLOBĚHU."

(Kazatel 1,7)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

MOUDROST NA ČERVEN:

"JAK  CHCETE, ABY  LIDÉ  JEDNALI  S  VÁMI,  TAK  JEDNEJTE  VY  S  NIMI."

(Lukáš 6,31)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

MOUDROST NA ZÁŘÍ:

UŠLECHTILÝ ČLOVĚK SE MUSÍ ZAJÍMAT O PRAVDU A NE O TO, CO SI LIDÉ MYSLÍ.

(Aristotelés ze Stageiny)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

MOUDROST  NA ŘÍJEN:

"BOHATSTVÍ  A  POSTAVENÍ  PLODÍ  PÝCHU  A  PÝCHA  VYVOLÁVÁ POHROMU."

(LAO-C´)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

SLOVA  MOUDRÝCH  V  KLIDU  VYSLECHNUTÁ  JSOU  LEPŠÍ  NEŽ  KŘIK TOHO,  KTERÝ  PANUJE  NAD  HLUPÁKY.

(Kazatel, 9-17)

 

O-O-O-O-O-O

 

 

TOTO  JE  DEN,  KTERÝ  UČINIL  HOSPODIN,  JÁSEJME  A  RADUJME   SE  Z  NĚHO.

(Žalm 118, verš 24)